Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Ogłoszenie nr 58/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 czerwca 2019 roku – informacja o wyborze oferty dokonanej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację zamówienia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno” 12:04 25-06-2019 Artykuł Szczegóły
Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku Stanica Wodna Bachotek nad Jeziorem Bachotek w Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku 11:54 25-06-2019 Artykuł Szczegóły
Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku Stepol nad Jeziorem Bachotek w Ośrodku Wczasowym PPUH „Stepol” w Bachotku, gm. Zbiczno 11:52 25-06-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbiczno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 11:28 25-06-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zbiczno 11:24 25-06-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody 11:12 25-06-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 11:10 25-06-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 11:08 25-06-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej 11:05 25-06-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 11:03 25-06-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok 10:59 25-06-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbiczno z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 10:32 25-06-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbiczno wotum zaufania 10:30 25-06-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr X/63/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zbiczno oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za rok 2018 10:28 25-06-2019 Artykuł Szczegóły
Radosław Stawski – Przewodniczący Rady Gminy Zbiczno, oświadczenie majątkowe za 2018 rok 09:21 25-06-2019 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Magdalena Golubska – Wójt Gminy Zbiczno, oświadczenie majątkowe za 2018 rok 09:17 25-06-2019 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Wojciech Nagórski – oświadczenie majątkowe za 2018 rok 09:08 25-06-2019 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Zarządzenie nr 66/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do szkół na terenie gminy Zbiczno w roku szkolnym 2019 / 2020 i 2020 / 2021 w formie biletów miesięcznych” 15:02 24-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 czerwca 2019 roku zmieniające regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zbiczno 14:56 24-06-2019 Artykuł Szczegóły
Konkursy na dyrektorów szkół 13:48 19-06-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na realizację usługi pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno” 13:39 19-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za wysokie wyniki w nauce 13:33 19-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 63/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie 13:28 19-06-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 18 czerwca 2019 roku 11:38 16-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 62/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 235A/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14:53 12-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 61/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2019 roku zmieniające regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zbiczno 14:47 12-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 czerwca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok 14:44 12-06-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 13 czerwca 2019 roku 11:13 12-06-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 13 czerwca 2019 roku 11:10 12-06-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 13 czerwca 2019 roku 11:09 12-06-2019 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 4 44 45 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>