Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Uchwała nr XXXVIII/214/2017 Rady Gmniny Zbiczno z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy 10:44 12-01-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XXXVIII/213/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie 10:19 12-01-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XXXVIII/212/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2017-2016 10:10 12-01-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XXXVIII/211/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok 10:03 12-01-2018 Akty prawne Szczegóły
Ogłoszenie nr 315/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 stycznia 2018 roku – Wójt Gminy Zbiczno ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno 15:08 10-01-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 314/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 stycznia 2018 roku 15:05 10-01-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 216/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 16:18 09-01-2018 Artykuł Szczegóły
Wniosek do Wójta Gminy Zbiczno o przekazanie do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbiczno petycji dotyczącej podjęcia przez dyrektorów szkół starań związanych z zapewnieniem uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły oraz wniosek do dyrektorów szkół gminnych o udzielenie informacji publicznej w tym zakresie. 10:12 08-01-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr ZUK.021.1.01.2018 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z dnia 3 stycznia 2018 roku o braku ofert do Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu dla zamówienia „Zakup oleju napędowego w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.” 14:29 05-01-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 210/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2017 roku zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok 14:20 05-01-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 213/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie i ustalenia stawek za wynajem obiektu 13:13 03-01-2018 Artykuł Szczegóły
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Zbiczno 15:18 29-12-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 312/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku – WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 15:12 29-12-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 311/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku dotyczące ustnego nieograniczonego przetargu na SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO 15:04 29-12-2017 Artykuł Szczegóły
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok 10:00 29-12-2017 Artykuł Szczegóły
Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 30.11.2017 r. 15:08 28-12-2017 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 28.12.2017 r. 13:49 27-12-2017 Artykuł Szczegóły
Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Zbiczno w dniu 29 grudnia 2017 roku 14:09 22-12-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr ZUK.021.1.09.2017 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z dnia 22 grudnia 2017 roku o braku ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro dla zamówienia pn. „Zakup oleju napędowego w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018″ 14:05 22-12-2017 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich oraz Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia w dniu 28.12.2017 r. 13:59 22-12-2017 Artykuł Szczegóły
Nowe informacje i druki w dziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” 10:32 20-12-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 209/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 grudnia 2017 roku zmieniające Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok 14:44 14-12-2017 Artykuł Szczegóły
Informacja o czasie pracy Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 15 grudnia 2017 roku 12:48 14-12-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 310/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie linii elektroenergetycznej w miejscowości Pokrzydowo 16:08 12-12-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 309/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 grudnia 2017 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii elektroenergetycznej w miejscowości Zbiczno 16:02 12-12-2017 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 14.12.2017 r. 13:59 12-12-2017 Artykuł Szczegóły
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych GKRPA 14:54 08-12-2017 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr 3/P/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zbiczno na 2018 rok 12:01 08-12-2017 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr 3/DPR/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zbiczno 12:00 08-12-2017 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr 3/WPF/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2027 11:56 08-12-2017 Artykuł Szczegóły
« 1 2 40 41 42 43 44 51 52 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>