Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Uchwała nr XXXVI/204/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zbicznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zbicznie 11:14 08-09-2017 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XXXVI/202/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 10:34 08-09-2017 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XXXVI/200/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 09:50 08-09-2017 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XXXVI/199/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i stanowiącej własność Gminy Zbiczno 14:55 07-09-2017 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XXXVI/198/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2017 – 2026 14:16 07-09-2017 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XXXVI/197/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok 14:07 07-09-2017 Akty prawne Szczegóły
Ogłoszenie nr 285/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2017 r. o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno 15:41 05-09-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 284/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2017 r. – Informacja o wyborze oferty – zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 524/1 w miejscowości Zbiczno na potrzeby Klubu Seniora” 15:30 05-09-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 283/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2017 r. o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche” 15:24 05-09-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 282/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo – jezdnego na działce nr 86/1 i na części działki nr 85 w miejscowości Zbiczno, gmina Zbiczno 15:14 05-09-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 281/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wsczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr 13 w miejscowości Strzemiuszczek, gmina Zbiczno 15:10 05-09-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 280/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 75/3, 52/1, 19/1, 19/2, 18/1, 18/2, 87/11, 88, 89/1, 89/2,i 90 w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno 15:07 05-09-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 277/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 sierpnia 2017 r. ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche. 14:36 05-09-2017 Artykuł Szczegóły
Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2017” 14:55 04-09-2017 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Ogłoszenie nr 278/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 09:57 25-08-2017 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich; Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska; Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 22.08.2017 r. 11:07 23-08-2017 Artykuł Szczegóły
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku. 09:37 23-08-2017 Artykuł Szczegóły
Zasady zwrotu kosztów dojazdu uczniów zameldowanych na terenie Gminy Zbiczno do Zespołów Szkół w Pokrzydowie i Zbicznie 13:08 18-08-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 276/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 sierpnia 2017 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia 09:56 17-08-2017 Artykuł Szczegóły
Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Zbiczno 09:51 17-08-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 275/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 sierpnia 2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko. 14:22 11-08-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 258/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lipca 2017 r. dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko” 14:18 11-08-2017 Zamówienia publiczne Szczegóły
Informacja dotycząca rozliczania stypendiów 12:17 04-08-2017 Artykuł Szczegóły
Informacja dotycząca stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego na rok szkolny 2017/2018 10:02 03-08-2017 Artykuł Szczegóły
Informacja o uruchomieniu syren alarmowych w dniu 01 sierpnia 2017 r. 09:37 03-08-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 274/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno. 09:35 03-08-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 273/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 sierpnia 2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do szkół na terenie gminy Zbiczno w roku szkolnym 2017/2018″ 09:35 03-08-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 271/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 09:34 03-08-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 272/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 09:33 03-08-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 266/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14.07.2017r. dotyczące zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do szkół na terenie gminy Zbiczno w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 14:37 02-08-2017 Zamówienia publiczne Szczegóły
« 1 2 41 42 43 44 45 48 49 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>