Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w dniu 10.08.2018 r. 11:13 10-08-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 409/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2018 roku – Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zbiczno, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości” 08:46 10-08-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 386/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Sumówko” 21:12 09-08-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Ogłoszenie nr 406/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo – część 1 oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Sumówko – część 2″ 21:11 09-08-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 297/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone wniosku konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2018 10:07 09-08-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 294/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia oceny ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dla zamówienia pn. „Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Zbiczno ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości 09:32 09-08-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 274/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia „Dobry Start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przekazaniu świadczenia 09:25 09-08-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 273/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia „Dobry Start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przekazaniu świadczenia 09:24 09-08-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 272/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia „Dobry Start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przekazywaniu świadczenia 09:20 09-08-2018 Artykuł Szczegóły
Ocena jakości wody w kąpielisku nad Jeziorem Bachotek przy Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku 09:09 09-08-2018 Artykuł Szczegóły
Ocena jakości wody w kąpielisku nad Jeziorem Bachotek w Ośrodku Wczasowym P.P.U.H. „STEPOL” w Bachotku, gm. Zbiczno 09:06 09-08-2018 Artykuł Szczegóły
Izabela Kessler-Fanslau – oświadczenie majątkowe za 2017 rok 12:36 08-08-2018 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Zarządzenie Nr 296/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 10:22 08-08-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 295/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie 10:17 08-08-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 408/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 sierpnia 2018 r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji sal lekcyjnych na przedszkole z węzłem sanitarnym w Zespole Szkół w Zbicznie 09:26 06-08-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 407/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót budowlanych w postaci zainstalowania stacji transformatorowej wraz z przebudową linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia na działkach nr 7087/1 7068/1 położonych w miejscowości Koń, obręb geodezyjny Koń, gmina Zbiczno 20:57 02-08-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja Wójta Gminy Zbiczno w związku z 74 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego 13:33 01-08-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 293/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie 13:29 01-08-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 292/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy oraz odwołania ze stanowiska Pani Barbary Kopańskiej dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie 13:27 01-08-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja Wójta Gminy Zbiczno o możliwości składania wniosków przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej 13:21 01-08-2018 Artykuł Szczegóły
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w 2018 roku 17:00 31-07-2018 Artykuł Szczegóły
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pokrzydowie na podstawie badania próbki pobranej 18.05.2018 r. 16:43 31-07-2018 Artykuł Szczegóły
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Żmijewku i Grzmięcy na podstawie badania próbki pobranej 16.05.2018 r. 16:42 31-07-2018 Artykuł Szczegóły
Taryfy 16:26 31-07-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 405/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 lipca 2018 r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi w miejscowości Brzezinki, obręb Żmijewko. 15:03 30-07-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 404/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno. 15:03 30-07-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 403/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lipca 2018 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat z dotychczasowym najemcą. 15:02 30-07-2018 Artykuł Szczegóły
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ciche 12:52 27-07-2018 Artykuł Szczegóły
Zaproszenie na XLVI/2018 nadzwyczajną Sesję Rady Gminy 13:05 25-07-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Starosty Brodnickiego – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno. 09:09 25-07-2018 Artykuł Szczegóły
« 1 2 42 43 44 45 46 65 66 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>