Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty w dniu 26.10.2017 r. 09:34 27-10-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 296/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach położonych w miejscowości Ciche 14:25 26-10-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 295/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo – jezdnego na działce nr 86/1 i na części działki nr 85 położonych w miejscowości Zbiczno 14:06 26-10-2017 Artykuł Szczegóły
Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 27.01.2017 r. 13:51 26-10-2017 Artykuł Szczegóły
Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 21.03.2017 r. 13:51 26-10-2017 Artykuł Szczegóły
Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 26.04.2017 r. 13:50 26-10-2017 Artykuł Szczegóły
Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 26.05.2017 r. 13:50 26-10-2017 Artykuł Szczegóły
Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 27.06.2017 r. 13:50 26-10-2017 Artykuł Szczegóły
Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 22.08.2017 r. 13:49 26-10-2017 Artykuł Szczegóły
Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 27.09.2017 r. 13:48 26-10-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 294/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 11:45 26-10-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 293/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2022 11:39 26-10-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 292/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 października 2017 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz przebudowie linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia wraz ze stanowiskami słupowymi na działkach nr 164/2, 166 i 167 położonych w miejscowości Pokrzydowo 11:35 26-10-2017 Artykuł Szczegóły
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie 11:28 26-10-2017 Artykuł Szczegóły
Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Zbiczno 19:51 25-10-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 202/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2017 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zbiczno na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny” 14:47 20-10-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 199/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 października 2017 roku w sprawie udziału w wojewódzkim kompleksowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem „WISŁA – 17″ 14:43 20-10-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 200/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Zbiczno oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zbiczno 09:40 20-10-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 3/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie z dnia 2 października 2017 r. o naborze na stanowisko pracy Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie na czas zastępstwa nieobecnego pracownika 09:11 20-10-2017 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Ogłoszenie nr 291/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2017 r. o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2022 15:14 17-10-2017 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia w dniu 19.10.2017 r. 12:52 17-10-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 290/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 października 2017 r. – Informacja o wyborze oferty w wyniku zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn: „Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno” 14:31 13-10-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 197/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 października 2017 r. w sprawie obniżenia opłat za korzystanie z Sali Fitness I i Fitness II na hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie 11:04 10-10-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 196/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 10:38 10-10-2017 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Starosty Brodnickiego z dnia 5 października 2017 r. o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi nr. 080260C w miejscowości Zbiczno, długość 0,380km; w obszarze działek nr 61/1, 60/2, cz. dz.nr: 59/5 (nr Nowego Podziału: 59/6) obręb Żmijewsko; dz. nr 148/1, cz. dz. nr 148/4 (nr NP 148/5), dz. nr 149, dz. nr. 150/3, cz. dz. nr 150/1 (nr NP 150/7), cz. dz. nr 150/4 (nr NP 150/5), dz. nr 153/1, cz. dz. nr 153/2 (nr NP 153/3), cz. dz. nr 154 (nr NP 154/1), dz. nr 155/20, dz. nr. 155/44, dz. nr 155/46 obręb Zbiczno 12:08 09-10-2017 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XXXVII/210/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 14:24 06-10-2017 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XXXVII/209/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. opiniująca projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu „Rzeka Drwęca” 14:14 06-10-2017 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XXXVII/207/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2026 15:03 05-10-2017 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012 r. 15:02 05-10-2017 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XXXVII/206/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok 14:42 05-10-2017 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 42 43 44 45 46 51 52 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>