Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Ogłoszenie nr 379/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno na działce nr 193/1 w miejscowości Sumówko 17:33 29-05-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 376/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 maja 2018 roku dotyczące wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2017 rok 15:58 29-05-2018 Artykuł Szczegóły
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych którym udzielono pomocy publicznej za 2017 rok 15:51 29-05-2018 Artykuł Szczegóły
Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2017 rok 15:47 29-05-2018 Artykuł Szczegóły
Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Stanu Cywilnego w Zbicznie – przetwarzanie w związku z przepisami ustawy o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska 14:14 28-05-2018 Artykuł Szczegóły
Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Stanu Cywilnego w Zbicznie – przetwarzanie w związku z przepisami ustawy o Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Stanu Cywilnego w Zbicznie – przetwarzanie w związku z przepisami ustawy o dowodach osobistych 14:10 28-05-2018 Artykuł Szczegóły
Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Stanu Cywilnego w Zbicznie – przetwarzanie w związku z przepisami ustawy o ewidencji ludności 14:06 28-05-2018 Artykuł Szczegóły
Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Zbiczno dotycząca ochrony danych osobowych (obowiązująca do dnia 24.05.2018 roku) 13:19 28-05-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr 26/K/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Zbiczno 16:27 25-05-2018 Artykuł Szczegóły
Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Gminy Zbiczno w dniu 30 maja 2018 roku 16:22 25-05-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 4/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Procedury szacowania i zarządzania ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie 16:15 25-05-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 3/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 16:12 25-05-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 369/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 maja 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół w Pokrzydowie” 16:07 25-05-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Ogłoszenie nr 375/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2018 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół w Pokrzydowie” 16:05 25-05-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 374/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 maja 2018 roku dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie linii napowietrznej na kablową 16:02 25-05-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 262/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 maja 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok 15:56 25-05-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w dniu 25.05.2018 r. 07:47 23-05-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 259/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych dla Urzędu Gminy 14:38 17-05-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Rady Gminy Zbiczno w dniu 17.05.2018 r. 14:30 17-05-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 258/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Procedury szacowania i zarządzania ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Gminy Zbiczno 14:25 17-05-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 261/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo” 15:49 16-05-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 255/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 15:43 16-05-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 372/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 maja 2018 roku o dofinansowaniu zabiegów sterylizacji, kastracji psów i kotów w gminie Zbiczno 15:33 16-05-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 371/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Zbiczno w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Zbiczno w roku 2018 16:25 15-05-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 370/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi na działkach nr 124/7, 129/1, 139/23, 139/22, 139/21 i 139/20 położonych w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno 16:15 15-05-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 260/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Zbiczno do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu Gminy Zbiczno 16:10 15-05-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 257/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie 16:03 15-05-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 254/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie 16:00 15-05-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 354/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na przebudowę części drogi gminnej nr 080251C i 080202C w miejscowości Zbiczno 09:43 12-05-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zarządzenie nr 256/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół w Pokrzydowie” 14:46 09-05-2018 Artykuł Szczegóły
« 1 2 46 47 48 49 50 65 66 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>