Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie nr 253/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 kwietnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok 14:43 09-05-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XLIII/255/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno w drodze przetargu 14:46 07-05-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XLII/247/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych 14:44 07-05-2018 Akty prawne Szczegóły
Wybory samorządowe 2018 14:42 07-05-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XLIII/257/2018 Rady Gminy Zbiczno w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zbiczno w 2018 roku 14:19 07-05-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XLIII/256/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbiczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 13:50 07-05-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XLIII/254/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie stałych obwodów głosowania 13:31 07-05-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XLIII/253/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 13:10 07-05-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XLIII/252/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok 11:32 07-05-2018 Akty prawne Szczegóły
Ogłoszenie nr 368/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 kwietnia 2018 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 15:03 30-04-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 367/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 kwietnia 2018 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej dla odprowadzania wód opadowych z centrum wsi Zbiczno na działkach nr: 160/2, 100/9, 167, 168/1 i 168/2 położonych w miejscowości Zbiczno, gmina Zbiczno 13:50 30-04-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 366/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr: 205, 207/3, 207/12, 207/13, 207/14, 207/15, 207/6, 207/7, 207/8, 207/10 i 207/11 położonych w miejscowości Ciche, obręb geodezyjny Ciche, gmina Zbiczno 13:45 30-04-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 365/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr: 1, 4, 13, 7/1, 7/2 i 7/3 położonych w miejscowości Strzemiuszczek, obręb geodezyjny Strzemiuszczek, gmina Zbiczno 13:40 30-04-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 364/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 kwietnia 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i 080202C w miejscowości Zbiczno” 14:57 25-04-2018 Artykuł Szczegóły
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za I kwartał 2018 roku (wg. stanu na dzień 31.03.2018 roku) 14:52 25-04-2018 Artykuł Szczegóły
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017 roku 14:07 24-04-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 363/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 kwietnia 2018 r. – Ogłoszenie II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno. 13:03 24-04-2018 Artykuł Szczegóły
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za IV kwartał 2017 roku (wg. stanu na dzień 31.12.2017 roku) 11:17 24-04-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 24.04.2018 r. 10:22 24-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 251/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 kwietnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok 14:56 23-04-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 343/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 marca 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko 14:17 23-04-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Protokół z Nr XLII Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 27 marca 2018 r. 14:42 19-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 252/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2018 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji 15:15 18-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zaproszenie na XLIII Sesję Rady Gminy Zbiczno w dniu 24 kwietnia 2018 roku 15:13 18-04-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 336/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2018 roku – Wójt Gminy Zbiczno ogłasza ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno 15:03 18-04-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 362/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2018 roku o wyniku przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno 15:00 18-04-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 361/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2018 roku o wynikach postępowania konkursowego 14:53 18-04-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 357/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 kwietnia 2018 roku dotyczące dostawy nowej (rok produkcji 2018) koparko – ładowarki 14:47 18-04-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Ogłoszenie nr 360/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2018 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację dostawy koparko – ładowarki fabrycznie nowej rok produkcji 2018 14:46 18-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 250/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie za 2017 rok 16:26 17-04-2018 Artykuł Szczegóły
« 1 2 47 48 49 50 51 65 66 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>