Rekrutacja do publicznych szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbiczno

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym

Akty prawne:

1. Zarządzenie nr 221/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018 / 2019 dla przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym.

2. Uchwała nr XXXII/170/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym.

3. Uchwała nr XXXII/171/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym

Informacje

Rejestr zmian