Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gminy Zbiczno sporządzony na dzień 31.12.2019 roku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian