Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Skonsolidowany Bilans jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Zbiczno sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

Informacja dodatkowa – Gmina Zbiczno

Sprawozdanie finansowe Gminy Zbiczno – tabele stanowiące element załącznika informacji dodatkowej

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminy Zbiczno sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Rachunek zysków i strat Gminy Zbiczno sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Sprawozdanie finansowe Gminy Zbiczno – Wyciąg z danych zawartych w załączniku „informacja dodatkowa”

Bilans jednostki budżetowej Gminy Zbiczno na dzień 31.12.2018 r.

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Zbiczno) na dzień 31.12.2018.

 

Pozostałe sprawozdania finansowe

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za I kwartał 2018 roku
(wg. stanu na dzień 31.03.2018 roku)

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za II kwartał 2018 roku
(wg. stanu na dzień 30.06.2018 roku)

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za III kwartał 2018 roku
(wg. stanu na dzień 30.09.2018 roku)

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za IV kwartał 2018 roku
(wg. stanu na dzień 31.12.2018 roku)

Informacje

Rejestr zmian