Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za I kwartał 2018 roku
(wg. stanu na dzień 31.03.2018 roku)

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za II kwartał 2018 roku
(wg. stanu na dzień 30.06.2018 roku)

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za III kwartał 2018 roku
(wg. stanu na dzień 30.09.2018 roku)

Informacje

Rejestr zmian