Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 roku

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za II kwartał 2019 roku

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za I kwartał 2019 roku

Informacje

Rejestr zmian