Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała nr XXXV/189/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zbiczno oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za rok 2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2016 rok

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2016 r.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2016r.

Rachunek zysków i strat jednostki na 31.12.2016r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2016r.

Informacje

Rejestr zmian