Uchwała Nr 10/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2029

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian