Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy ZBiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian