Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian