Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian