Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian