Uchwała nr XLII/248/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2018 roku

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLII
  • Data podjęcia (podpisania) 27.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.03.2018
  • Data wejścia w życie 19.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 04.04.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.1835
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1835
  • Nr aktu prawnego XLII/248/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2018 roku
  • Podstawa prawna wydania Ustawa o samorządzie gminnym; Ustawa o ochronie zwierząt.
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian