Uchwała nr XLII/250/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLII
  • Data podjęcia (podpisania) 27.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 19.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 04.04.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.1836
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1836
  • Nr aktu prawnego XLII/250/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
  • Podstawa prawna wydania Ustawa o samorządzie gminnym; Ustawa Karta nauczyciela; Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian