Uchwała nr XLVIII/298/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.09.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.10.2018
  • Data wejścia w życie 15.10.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 01.10.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.4881
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4881
  • Nr aktu prawnego XLVIII/298/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania
  • Podstawa prawna wydania Ustawa o samorządzie gminnym; ustawa Prawo ochrony środowiska
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian