Uchwała nr XXXV/193/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Zbiczno instrumentem płatniczym

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXV
  • Data podjęcia (podpisania) 27.06.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.07.2017
  • Data wejścia w życie 21.07.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.07.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2017.2814
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2814
  • Nr aktu prawnego XXXV/193/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Zbiczno instrumentem płatniczym
  • Podstawa prawna wydania Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.); ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian