Uchwała nr XXXVI/203/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodziezy, form i zakrfesu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zbiczno

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 22.08.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.09.2017
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 31.08.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 3297
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3297
  • Nr aktu prawnego XXXVI/203/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodziezy, form i zakrfesu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zbiczno
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian