Uchwała nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 27.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.11.2017
  • Data wejścia w życie 01.11.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 04.10.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2017.3748
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3748
  • Nr aktu prawnego XXXVII/208/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchylenia uchwały nr XIX/131/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012 r.
  • Podstawa prawna wydania Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian