Uchwała nr XXXVII/209/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. opiniująca projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu „Rzeka Drwęca”

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 27.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.09.2017
  • Data wejścia w życie 27.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXVII/209/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny opiniii do projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Rzeka Drwęca"
  • Podstawa prawna wydania ustwa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260 z 2017 r., poz. 60, 132, 1074, 1595); ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 z 2017 r. poz. 730, 935)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian