Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Uchwała Nr 10/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029

Zarządzenie nr 102/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029

Informacje

Rejestr zmian