Wniosek Pana Sławomira Krzyżanowskiego – Radnego Gminy Zbiczno i Sołtysa Sołectwa Żmijewko do Przewodniczącego Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.11.2019 roku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian