Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-05-28 10:17:04 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 2 czerwca 2020 roku Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 2 czerwca 2020 roku o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno. Tematem posiedzenia będzie udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Zbiczno. Szczegóły
2 2020-05-28 10:12:32 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 1 czerwca 2020 roku Posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej odbędzie się w dniu 1 czerwca 2020 roku o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno. Tematem posiedzenia będzie omówienie zmian w budżecie. Szczegóły
3 2020-05-28 10:09:48 Ogłoszenie nr 149/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 maja 2020 roku - informacja o wyborze oferty - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Zbiczno" Szczegóły
4 2020-05-26 15:39:26 Zarządzenie nr 150/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 145/2020 Wójta Gminy Zbiczno w sprawie ustanowienia ograniczeń w działaniach informacyjnych wierzyciela oraz podejmowanie czynności wszczynających postępowanie egzekucyjne Szczegóły
5 2020-05-26 09:41:12 XXII Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 25 maja 2020 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań XXII Sesja Rady Gminy Zbiczno – zapis video Wyniki głosowań na poszczególne uchwały dostępne poniżej: Szczegóły
6 2020-05-26 09:28:18 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku Szczegóły
7 2020-05-26 09:15:56 Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowo - finansowych przez Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Szczegóły
8 2020-05-25 10:30:45 Ogłoszenie nr 148/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku o wykonaniu budżetu Gminy Zbiczno za 2019 rok Szczegóły
9 2020-05-25 10:24:31 Informacja o otwarciu Biur Powiatowych oraz Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie. Od 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim… Szczegóły
10 2020-05-21 14:45:14 Zarządzenie nr 149/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 maja 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
11 2020-05-21 10:14:00 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 22 maja 2020 roku Posiedzenie Komisji Oświaty odbędzie się w dniu 22 maja 2020 roku o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno. Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów na najbliższą Sesję Rady gminy Zbiczno Szczegóły
12 2020-05-20 15:50:42 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 22 maja 2020 roku Posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 22 maja 2020 roku o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno. Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów… Szczegóły
13 2020-05-20 11:49:09 Ogłoszenie nr 147/2020Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 maja 2020 r. o ustnym przetargu nieograniczonym na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno położonej na działce nr 62/1 w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
14 2020-05-20 11:45:10 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 22 maja 2020 roku Posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej odbędzie się w dniu 22 maja 2020 roku o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno. Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów na najbliższą Sesję Rady gminy Zbiczno. Szczegóły
15 2020-05-19 08:10:43 Informacja o XXII Sesji Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 25 maja 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 13.30 Informujemy, że XXII/2020 Sesja Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu  25 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali Zespołu Szkół w Zbicznie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie… Szczegóły
16 2020-05-15 13:30:35 Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie dotycząca konsultacji telefonicznych z psychologiem w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie informuje, że w związku ze stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 psycholog udziela pomocy w formie konsultacji telefonicznych w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca w… Szczegóły
17 2020-05-15 11:21:44 Zarządzenie nr 148/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowo - widowiskowej w Zbicznie i ustalenia stawek za wynajem obiektu Szczegóły
18 2020-05-15 11:09:26 Zarządzenie nr 147/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie za 2019 rok Szczegóły
19 2020-05-13 15:19:43 Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Zbiczno za rok 2019 Szczegóły
20 2020-05-13 15:16:47 Ogłoszenie nr 146/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nN 15/04 kV kablowej oraz demontażu linii napowietrznej SN w miejscowości Koń, gmina Zbiczno Szczegóły
21 2020-05-13 15:13:01 Ogłoszenie nr 145/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 maja 2020 roku dotyczące II nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno położonej w miejscowości Sumówko Szczegóły
22 2020-05-12 15:41:45 Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno w dniu 14 maja 2020 roku Posiedzenie Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu 14 maja 2020 roku o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno. Tematem posiedzenia będzie wniosek złożony przez… Szczegóły
23 2020-05-11 15:00:41 PLAN AWARYJNY dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa Pliki do pobrania poniżej. Szczegóły
24 2020-05-11 09:27:51 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2019 Szczegóły
25 2020-05-11 09:14:53 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2019 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia Szczegóły
26 2020-05-08 16:02:12 Protokół nr XXI/2020 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2020 r. Szczegóły
27 2020-05-07 14:35:06 Sprawozdania finansowe Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie za 2019 rok Szczegóły
28 2020-05-07 13:38:03 Zarządzenie nr 143/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 kwietnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
29 2020-05-07 11:45:05 Deklaracja dostępności Urząd Gminy Zbiczno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie… Szczegóły
30 2020-05-06 11:01:37 Ogłoszenie nr 144/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 maja 2020 roku dotyczące podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Zbiczno w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zbiczno w roku 2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 58 59 60 »