Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-06-22 15:07:16 Zarządzenie nr 283/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania Szczegóły
2 2018-06-22 14:45:35 Ogłoszenie nr 388/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 czerwca 2018 roku dotyczące naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania Szczegóły
3 2018-06-21 14:29:49 Zarządzenie nr 282/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za wysokie wyniki w nauce Szczegóły
4 2018-06-21 14:26:57 Zarządzenie nr 264/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wykazu stanowisk i rodzaju prac zleconych, z którymi można łączyć się z dostępem do informacji niejawnych Szczegóły
5 2018-06-21 14:12:58 Uchwała nr XLIV/266/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na rzecz dotychczasowego najemcy Szczegóły
6 2018-06-21 14:08:46 Uchwała nr XLIV/265/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zbiczno w 2018 roku Szczegóły
7 2018-06-21 14:00:27 Uchwała nr XLIV/264/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Szczegóły
8 2018-06-21 13:51:19 Uchwała nr XLIV/263/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Szczegóły
9 2018-06-21 13:43:52 Uchwała nr XLIV/262/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi Szczegóły
10 2018-06-21 13:28:26 Uchwała nr XLIV/261/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 - 2027 Szczegóły
11 2018-06-21 11:19:18 Uchwała nr XLIV/260/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
12 2018-06-21 11:13:35 Uchwała nr XLIV/259/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków na terenie gminy Zbiczno Szczegóły
13 2018-06-21 10:56:06 Uchwała nr XLIV/258/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania Szczegóły
14 2018-06-21 10:11:24 Zaproszenie na XLV Sesję Rady Gminy Zbiczno w dniu 26 czerwca 2018 roku Szczegóły
15 2018-06-21 10:04:07 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2017 rok Szczegóły
16 2018-06-21 09:26:47 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku) Szczegóły
17 2018-06-21 08:51:32 Zarządzenie nr 244/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2017 rok Szczegóły
18 2018-06-20 15:06:14 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich w dniu 21.06.2018 r. Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu 21.06.2018 roku o godz. 8.10 w Urzędzie Gminy Zbiczno. Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów na najbliższą… Szczegóły
19 2018-06-19 13:27:41 Zarządzenie nr 281/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
20 2018-06-15 15:06:40 Ogłoszenie nr 387/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 czerwca 2018 roku dotyczące ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
21 2018-06-14 11:23:08 Ogłoszenie nr 386/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Sumówko" Szczegóły
22 2018-06-14 11:10:34 Zarządzenie nr 280/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie Szczegóły
23 2018-06-14 11:05:06 Zarządzenie nr 279/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo - część nr 1 i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Sumówko - część nr 2" Szczegóły
24 2018-06-14 10:57:26 Ogłoszenie nr 385/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo poprzez budowę obiektu pn. Osada Najmowo" Szczegóły
25 2018-06-14 10:47:40 Ogłoszenie nr 384/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 czerwca 2018 roku uzupełniające konsultacje społeczne projektu "Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2023" Szczegóły
26 2018-06-14 10:43:27 Ogłoszenie nr 383/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Brzezinki, obręb geodezyjny Żmijewko, gmina Zbiczno Szczegóły
27 2018-06-14 10:39:55 Ogłoszenie nr 382/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z droga gminną nr 080232C w miejscowości Bachotek, obręb geodezyjny Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
28 2018-06-14 10:34:19 Ogłoszenie nr 381/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej wraz z przyłączem 0,4 kV na działkach nr: 7087/1 i 7068/1 - obręb Koń, gmina Zbiczno Szczegóły
29 2018-06-12 14:31:05 Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie o terminach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy / świadczeniowy 2018 / 2019 Szczegóły
30 2018-06-12 14:27:26 Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie na temat programu DOBRY START DLA UCZNIA Szczegóły
« 1 2 3 4 19 20 21 »