Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-08-10 14:46:25 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dowóz uczniów z terenu Gminy Zbiczno do placówek oświatowych" Szczegóły
2 2020-08-07 15:31:22 Wniosek do Wójta Gminy Zbiczno o udzielenie informacji publicznej w zakresie gospodarki wodno - ściekowej realizowanej przez samorząd lokalny Gminy Zbiczno). Wraz z wnioskiem publikujemy odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie jw. Szczegóły
3 2020-08-07 15:25:19 Uchwała nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 lipca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 - 2029 Szczegóły
4 2020-08-07 15:22:17 Uchwała nr XXIV/166/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 lipca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
5 2020-08-05 15:22:09 Protokół nr XXIV/2020 z nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 lipca 2020 r. Szczegóły
6 2020-08-05 15:17:25 Ogłoszenie nr 171/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 sierpnia 2020 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. "Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo - Szramowo" Szczegóły
7 2020-08-04 16:32:36 Bon turystyczny - uwaga na oszustów! W internecie pojawiły się oferty oszustów, którzy próbują sprzedać bon. „Bon turystyczny nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Skorzystać z niego mogą tylko osoby uprawnione” – przypomina… Szczegóły
8 2020-08-04 16:26:14 Ocena PSSE jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pokrzydowie Szczegóły
9 2020-08-04 16:23:11 Ocena PSSE jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Cichem Szczegóły
10 2020-08-04 16:06:36 Odpowiedź Wójta Gminy Zbiczno na wniosek Radnego Gminy Zbiczno o przejęcie przez Gminę Zbiczno działek drogowych oznaczonych numerami 98/3, 112/16 położonych w miejscowości Żmijewo Szczegóły
11 2020-08-04 16:01:37 Wniosek Radnego Gminy Zbiczno do Wójta Gminy Zbiczno o przejęcie przez Gminę Zbiczno działek drogowych oznaczonych numerami 98/3, 112/16 położonych w miejscowości Żmijewo Szczegóły
12 2020-08-04 12:32:00 XXIV Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 31 lipca 2020 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań XXIV Sesja Rady Gminy Zbiczno – zapis video Wyniki głosowań na poszczególne uchwały dostępne poniżej: Szczegóły
13 2020-08-04 12:26:31 Zarządzenie nr 167/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lipca 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
14 2020-08-03 14:37:30 Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił wniosek o postojowe dla zleceniobiorców Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS udostępniliśmy wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia takiego wniosku. Jest to wniosek o symbolu RSP-CZ i można go przekazać do ZUS… Szczegóły
15 2020-08-03 14:34:32 Dyżur telefoniczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie bonu turystycznego Toruński oddział ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne na temat bonu turystycznego. Podczas rozmowy z ekspertami będzie można zapytać o to, komu przysługuje bon turystyczny, co trzeba zrobić żeby go otrzymać,… Szczegóły
16 2020-07-30 15:23:48 Ogłoszenie nr 170/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2020 roku dotyczące zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Zbiczno do placówek oświatowych" Szczegóły
17 2020-07-30 13:13:11 Informacja Koła łowieckiego "Łabędź" dotycząca możliwości składania wniosków o szacowanie szkód rolniczych Zarząd Koła Łowieckiego "Łabędź" w Brodnicy informuje, że rolnicy posiadający grunty uprawne na terenie obwodu dzierżawionego przez koło łowieckie "Łabędź" Brodnica od dnia 1 sierpnia 2020 r. wnioski o szacowanie… Szczegóły
18 2020-07-30 12:48:15 Ogłoszenie nr 169/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2020 roku - Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zadania pn. "Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni matematyczno - przyrodniczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie w ramach projektu "Młodzi Naukowcy"" Szczegóły
19 2020-07-30 11:15:41 Ogłoszenie nr 168/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową drogi gminnej nr 080212C w miejscowości Zbiczno Szczegóły
20 2020-07-30 11:10:08 Zarządzenie nr 168/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zadania pn. "Dowóz uczniów z terenu Gminy Zbiczno do placówek oświatowych" Szczegóły
21 2020-07-28 15:43:20 Ogłoszenie nr 167/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie części drogi gminnej nr 080259C na działkach w obrębie geodezyjnym Żmijewko, gmina Zbiczno Szczegóły
22 2020-07-28 15:39:11 Ogłoszenie nr 166/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lipca 2020 roku o wszczęciu na wniosek współwłaścicieli nieruchomości gruntowych postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami i hydrantem na działkach w obrębie geodezyjnym Żmijewko, gmina Zbiczno Dokument poddano anonimizacji przy pomocy oprogramowania ABC ANON firmy ABC PRO.   Szczegóły
23 2020-07-28 15:27:13 Ogłoszenie nr 165/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lipca 2020 roku o wszczęciu na wniosek Energa Operator S.A. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN wraz z wymianą istniejących słupów na działkach w obrębie geodezyjnym Sumowo i działkach w obrębie geodezyjnym Zbiczno, gmina Zbiczno Szczegóły
24 2020-07-28 15:23:17 Ogłoszenie nr 164/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lipca 2020 roku o wszczęciu na wniosek Energa Operator S.A. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, budowie złączy kablowych SN 15 kV, przebudowie linii napowietrznych SN 15 kV, budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach w obrębie geodezyjnym Czystebłota, gmina Zbiczno i działkach w obrębie geodezyjnym Szafarnia, gmina Kurzętnik Szczegóły
25 2020-07-28 15:05:26 Dane teleadresowe pracowników Urzędu Gminy Zbiczno Informujemy, że w sekcji "Gmina Zbiczno" w zakładce "Urząd Gminy Zbiczno" znajdują się zaktualizowane dane teleadresowe pracowników Urzędu Gminy Zbiczno wraz ze wskazaniem ogólnego zakresu merytorycznego, jakim zajmuje się dany… Szczegóły
26 2020-07-28 14:40:55 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za I półrocze 2020 roku Szczegóły
27 2020-07-28 14:22:58 Ogłoszenie nr 163/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lipca 2020 roku - Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej Szczegóły
28 2020-07-28 14:17:24 Ogłoszenie nr 162/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lipca 2020 roku o ustnym II przetargu nieograniczonym na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
29 2020-07-28 14:13:16 Zarządzenie nr 166/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lipca 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 109/2020 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Zbiczno w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" Szczegóły
30 2020-07-28 14:05:46 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 29 lipca 2020 roku Posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu 29 lipca 2020 roku o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno. Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów na najbliższą Sesję… Szczegóły
« 1 2 3 4 64 65 66 »