Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-02-23 14:26:46 Zarządzenie nr 233/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Zbiczno Szczegóły
2 2018-02-22 13:27:44 Ogłoszenie nr 333/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lutego 2018 roku o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
3 2018-02-22 13:22:03 Zarządzenie nr 232/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
4 2018-02-22 13:17:20 Ogłoszenie nr 332/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lutego 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły
5 2018-02-21 14:04:49 Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Zbiczno w dniu 28 lutego 2018 roku Przewodnicząca Rady Gminy Zbiczno zaprasza na XLI Sesję Rady Gminy Zbiczno, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 roku (środa) o godz. 13.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Zbiczno.… Szczegóły
6 2018-02-21 12:57:58 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia oraz Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich w dniu 23.02.2018 r. Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia oraz Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w odbędzie się w dniu 28.02.2018 r. o godzinie 14.00. Tematem posiedzeń Komisji będzie… Szczegóły
7 2018-02-14 18:10:56 Konkursy na dyrektorów szkół Zarządzenie Nr 230/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie Szczegóły
8 2018-02-14 13:59:07 Zarządzenie Nr 230/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie. Szczegóły
9 2018-02-13 19:13:21 Zarządzenie nr 229/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Wójt Gminy Zbiczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowej oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegółowe… Szczegóły
10 2018-02-12 15:51:27 Ogłoszenie nr 331/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 lutego 2018 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno" Szczegóły
11 2018-02-12 15:47:22 Zarządzenie nr 224/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 stycznia 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
12 2018-02-09 13:32:24 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia oraz Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich w dniu 13.02.2018 r. Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia oraz Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w odbędzie się w dniu 13.02.2018 r. o godzinie 14.00. Tematem posiedzeń Komisji będą… Szczegóły
13 2018-02-09 13:16:09 Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie Szczegóły
14 2018-02-09 11:55:34 Ogłoszenie nr 330/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku Zespołu Szkół w Pokrzydowie na potrzeby przedszkola na działce nr 143/1 położonej w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
15 2018-02-08 13:43:24 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
16 2018-02-08 13:40:49 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. kadrowych, organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
17 2018-02-08 13:38:26 Zarządzenie nr 228/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
18 2018-02-08 13:35:54 Zarządzenie nr 227/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Szczegóły
19 2018-02-08 10:37:12 Wybory samorządowe 2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 roku dotyczące liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018 - 2023 na obszarze właściwości Komisarza… Szczegóły
20 2018-02-08 10:31:37 Rejestr wyborców Jak sprawdzić, czy jesteś w rejestrze wyborców -  informacje Państwowej Komisji Wyborczej Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! (język polski migowy) Wyborco sprawdź czy… Szczegóły
21 2018-02-07 15:32:01 Zarządzenie nr 228/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
22 2018-02-06 12:39:20 INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO UŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ Szczegóły
23 2018-02-06 12:16:21 Ogłoszenie nr 328/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 stycznia 2018 roku o wsczęciu na wniosek Gminy Zbiczno postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej na działce nr 176/31 do obsługi przyległych nieruchomości gminnych w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
24 2018-02-06 08:57:35 Petycja o przekazanie informacji o projekcie pn. Wdrażanie PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA 2018 Szczegóły
25 2018-02-05 15:07:12 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie" Szczegóły
26 2018-02-02 14:38:20 Ogłoszenie nr 329/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie zmiany decyzji nr 12/2017 z dnia 24 października 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
27 2018-02-02 14:34:48 Zarządzenie nr 226/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. kadrowych, organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Zbicznie Szczegóły
28 2018-02-02 14:24:41 Zarządzenie nr 225/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Zbicznie Szczegóły
29 2018-02-02 14:22:16 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) w związku z rekrutacją na stanowisko urzędnicze ds. kadrowych, organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy w Zbicznie Szczegóły
30 2018-02-02 14:18:59 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) w związku z rekrutacją na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy w Zbicznie Szczegóły
« 1 2 3 4 13 14 15 »