Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-03-31 17:41:04 Protokół nr XX/2020 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 r. Szczegóły
2 2020-03-31 17:29:00 Uchwała Nr XX/149/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie Szczegóły
3 2020-03-31 17:26:35 Uchwała Nr XX/148/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2020 roku Szczegóły
4 2020-03-31 17:22:36 Uchwała Nr XX/147/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie Szczegóły
5 2020-03-31 17:20:13 Uchwała Nr XX/146/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia Gminy Zbiczno do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris” Szczegóły
6 2020-03-31 17:17:44 Uchwała Nr XX/145/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Brodnickim a Gminą Zbiczno w zakresie realizacji zadania publicznego z zakresu udostępniania informacji danych przestrzennych Szczegóły
7 2020-03-31 17:14:14 Uchwała Nr XX/144/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr X/70/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
8 2020-03-31 17:12:23 Uchwała Nr XX/143/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
9 2020-03-31 17:10:08 Uchwała Nr XX/142/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
10 2020-03-31 17:08:10 Uchwała Nr XX/141/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca Uchwalę Nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 - 2029 Szczegóły
11 2020-03-31 17:05:33 Uchwała Nr XX/140/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
12 2020-03-31 16:37:07 XX Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 23 marca 2020 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań XX Sesja Rady Gminy Zbiczno – zapis video Wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami Rady Gminy Zbiczno znajdują się poniżej w sekcji „Załączniki do pobrania” Szczegóły
13 2020-03-31 16:10:46 Zarządzenie nr 136/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie Szczegóły
14 2020-03-30 10:00:45 Informacja z dnia 30 marca 2020 roku o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej, archiwum i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
15 2020-03-30 09:43:10 Ogłoszenie nr 140/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2020 roku o wydaniu postanowienia od odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Szczegóły
16 2020-03-25 15:11:08 Zarządzenie nr 135/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2019 rok Szczegóły
17 2020-03-24 11:30:51 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym ds. obsługi kancelaryjnej, archiwum i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
18 2020-03-23 17:19:33 Ogłoszenie nr 139/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki" Szczegóły
19 2020-03-23 10:21:34 Zarządzenie nr 134/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie prowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej, archiwum i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
20 2020-03-18 10:23:44 Zarządzenie nr 133/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
21 2020-03-17 11:48:40 Zarządzenie nr 114/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) Szczegóły
22 2020-03-17 11:44:50 (POSIEDZENIE ODWOŁANE) Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno w dniu 23 marca 2020 roku Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu 23 marca 2020 roku o godz. 12.45 w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno. Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów… Szczegóły
23 2020-03-17 11:42:47 Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 23 marca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 13.30 Szczegóły
24 2020-03-17 10:44:47 GOPS16 - Karta Dużej Rodziny Program zakłada przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych, którzy będą z nich korzystać na podstawie Karty Dużej Rodziny wydawanej przez gminy. Każda rodzina z co najmniej trójką dzieci, bez względu… Szczegóły
25 2020-03-17 10:31:58 GOPS15 - Świadczenie wychowawcze 500+ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie Zbiczno 199, 87-305 Zbiczno Tel./fax (56) 49-393-19 e – mail: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ Osoby odpowiedzialne: Malwina Wantuch – Referent Tel./fax (56) 49-393-19 e- mail:… Szczegóły
26 2020-03-17 10:20:07 GOPS14 - Świadczenie Dobry Start 300+ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie Zbiczno 199, 87-305 Zbiczno Tel./fax (56) 49-393-19 e - mail: ŚWIADCZENIE DOBRY START Osoby odpowiedzialne: Malwina Wantuch - Referent Tel./fax (56) 49-393-19 e- mail: Szczegóły
27 2020-03-17 10:00:52 GOPS13 - Zasiłek pielęgnacyjny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie Zbiczno 199, 87- 305 Zbiczno ŚWIADCZENIA RODZINNE Osoby odpowiedzialne : Ewa Osińska – Inspektor Katarzyna Kowalska– Inspektor tel/fax (56) 49-393-19 e- mail: Druki można … Szczegóły
28 2020-03-17 09:55:19 GOPS12 - Zasiłek dla opiekuna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie Zbiczno 199, 87- 305 Zbiczno ŚWIADCZENIA RODZINNE Osoby odpowiedzialne: Ewa Osińska – Inspektor Katarzyna Kowalska– Inspektor tel/fax (56) 49-393-19 e- mail: Druki można  pobrać… Szczegóły
29 2020-03-17 09:47:33 GOPS11 - Świadczenie rodzicielskie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie Zbiczno 199, 87- 305 Zbiczno ŚWIADCZENIA RODZINNE Osoby odpowiedzialne : Ewa Osińska – Inspektor Katarzyna Kowalska– Inspektor tel/fax (56) 49-393-19 e- mail: Szczegóły
30 2020-03-17 09:38:35 GOPS10 - Świadczenie pielęgnacyjne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie Zbiczno 199, 87- 305 Zbiczno ŚWIADCZENIA RODZINNE Osoby odpowiedzialne : Ewa Osińska – Inspektor Katarzyna Kowalska– Inspektor tel/fax (56) 49-393-19 e- mail: Szczegóły
« 1 2 3 4 56 57 58 »