Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-12-19 14:16:59 Ogłoszenie nr 7/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2018 roku o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
2 2018-12-19 13:36:43 Ogłoszenie nr 6/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2018 roku o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
3 2018-12-18 13:53:25 Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 157/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
4 2018-12-18 08:07:08 Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
5 2018-12-18 08:03:31 Ogłoszenie nr 5/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi na działkach nr 54/3, 54/2, 58, 53/5, 53/4 i 53/3 położonych w miejscowości Lipowiec obręb Lipowiec, gmina Zbiczno Szczegóły
6 2018-12-17 21:35:56 Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zbiczno zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 roku Szczegóły
7 2018-12-17 21:32:17 Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zbiczno zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 roku Szczegóły
8 2018-12-17 21:29:32 Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zbiczno zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 roku Szczegóły
9 2018-12-17 21:26:19 Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na nradnego w wyborach uzupełniających Szczegóły
10 2018-12-17 21:22:53 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2018 roku dotyczące Zarządzenia Nr 525/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
11 2018-12-17 21:18:19 Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 grudnia 2018 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Zbiczno zarządzonymi na dzień 10 lutego 2019 roku Szczegóły
12 2018-12-17 14:40:01 Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Zbiczno w dniu 18.12.2018 r. Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Zbiczno odbędzie sie we wtorek 18 grudnia 2018 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zbiczno. Tematem posiedzenia będą sprawy różne. Szczegóły
13 2018-12-14 14:26:37 Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie dożywiania w Gminie Zbiczno w roku 2019 Szczegóły
14 2018-12-13 15:03:12 Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia w dniu 17 grudnia 2018 roku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
15 2018-12-12 11:34:59 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Zbicznie Szczegóły
16 2018-12-12 11:30:32 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Pokrzydowie Szczegóły
17 2018-12-10 18:22:09 II Sesja Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań II Sesja Rady Gminy Zbiczno – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
18 2018-12-10 17:50:19 I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku - archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Zbiczno - archiwum nagrań zapisów video Szczegóły
19 2018-12-06 15:05:19 Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie korzystania z Sali Fitness I i Fitness II na hali sportowo - widowiskowej w Zbicznie Szczegóły
20 2018-12-06 14:33:56 Ogłoszenie nr 4/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 grudnia 2018 roku - Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Szczegóły
21 2018-12-06 14:28:01 Ogłoszenie nr 3/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 grudnia 2018 roku - wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym Szczegóły
22 2018-12-05 10:50:09 Uchwała nr I/11/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno Szczegóły
23 2018-12-05 10:47:59 Uchwała nr I/10/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
24 2018-12-05 10:45:26 Uchwała nr I/9/2018 Rady Gminy ZBiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Szczegóły
25 2018-12-05 10:42:03 Uchwała nr I/8/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji rewizyjnej Szczegóły
26 2018-12-05 10:39:45 Uchwała nr I/7/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
27 2018-12-05 10:37:01 Uchwała nr I/6/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
28 2018-12-05 10:34:39 Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
29 2018-12-05 10:31:55 Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
30 2018-12-05 10:29:03 Uchwała nr I/3/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
« 1 2 3 4 29 30 31 »