Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-10-17 09:46:10 Obwieszczenie nr 97/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2019 roku dotyczące terminów polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie Pracowników MSZ w Warszawie Szczegóły
2 2019-10-17 09:42:55 Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 października 2019 roku zmieniające w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły i ośrodka, którym dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni Szczegóły
3 2019-10-15 14:26:01 Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2019 roku w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Szczegóły
4 2019-10-15 14:21:35 Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie rozformowania formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
5 2019-10-15 14:15:36 Protokół nr XIII/2019 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 r. Szczegóły
6 2019-10-14 15:16:21 Ogłoszenie nr 96/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 października 2019 r. o zbieraniu danych do inwentaryzacji odpadów rolniczych (ankiet) Szczegóły
7 2019-10-11 15:23:35 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 4 z siedzibą w Świetlicy GOKSiR w Cichem pod adresem Ciche 26, 87-305 Zbiczno Szczegóły
8 2019-10-11 15:21:20 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 3 z siedzibą w Świetlicy GOKSiR w Sumowie pod adresem Sumowo 24, 87-305 Zbiczno Szczegóły
9 2019-10-11 15:18:51 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w Świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie pod adresem Pokrzydowo 32, 87-305 Zbiczno Szczegóły
10 2019-10-11 15:16:27 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Świetlicy GOKSiR w Zbicznie pod adresem 87-305 Zbiczno 170 Szczegóły
11 2019-10-09 15:22:54 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 października 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
12 2019-10-09 15:13:02 Zarządzenie nr 96/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 października 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
13 2019-10-08 21:25:44 Sprawozdanie z przeprowadzonych kosnultacji społecznych w sprawie podziału Sołectwa Pokrzydowo na dwa sołectwa Sołectwo Pokrzydowo i Sołectwo Szramowo Szczegóły
14 2019-10-08 14:43:38 Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026" Szczegóły
15 2019-10-08 14:43:16 Uchwała nr XIII/89/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 - 2029 Szczegóły
16 2019-10-08 14:42:52 Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
17 2019-10-08 14:42:22 Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komnisji Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
18 2019-10-08 14:42:00 Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Szczegóły
19 2019-10-04 15:05:39 Zarządzenie nr 93/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
20 2019-10-04 15:01:53 Zarządzenie nr 92/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2019 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
21 2019-10-04 14:47:29 Ogłoszenie nr 94/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 października 2019 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno" Szczegóły
22 2019-10-03 14:48:59 Ogłoszenie nr 93/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 października 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach nr 7004, 7010, 52/3, 52/4, 59, 67/3, 90, 91, 94/4, 95/1 i 158 - obręb Ciche oraz na działkach nr 7005/1 i 7011 - obręb Koń, położonych w miejscowości Ładnówko, gmina Zbiczno Szczegóły
23 2019-10-03 08:55:08 Informacja na temat dyżuru telefonicznego pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącego świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystancji Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu zaprasza do skorzystania z porad ekspertów Zakładu podczas dyżuru telefonicznego dotyczącego tematyki świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Podczas dyżuru będzie można… Szczegóły
24 2019-10-03 08:48:52 XII Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 30 września 2019 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań XIII Sesja Rady Gminy Zbiczno – archiwum nagrań zapisów video Szczegóły
25 2019-10-02 15:13:30 Ogłoszenie nr 91/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 października 2019 roku o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa w obrębie Żmijewko elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym z przyłączem energetycznym i stacją transformatorową na działce w miejscowości Żmijewko" Szczegóły
26 2019-10-02 15:07:24 Ogłoszenie nr 91/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 października 2019 roku o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
27 2019-09-27 15:06:47 Zarządzenie nr 91/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2019 roku zmieniające w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie Szczegóły
28 2019-09-27 15:00:00 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
29 2019-09-27 14:57:26 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12, 13 Szczegóły
30 2019-09-27 09:42:26 Ogłoszenie nr 90/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2019 roku - Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do najmu Szczegóły
« 1 2 3 4 47 48 49 »