Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-08-14 15:06:03 Zarządzenie nr 304/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
2 2018-08-14 15:04:16 Zarządzenie nr 303/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
3 2018-08-14 15:02:18 Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie systemu zarządzania obradami Rady Gminy Zbiczno oraz dostawę, montaż i uruchomienie zestawu urządzeń umożliwiających realizację transmisji audio - video z obrad do sieci Internet Szczegóły
4 2018-08-13 15:18:41 Ogłoszenie nr 411/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2018 roku o wynikach postępowania konkursowego Szczegóły
5 2018-08-13 15:14:36 Ogłoszenie nr 410/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 sierpnia 2018 roku - Informacja o wyborze oferty w zaproiszeniu do składania ofert w postępowaniu owartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO dla zamówienia pn. "Sukcesywna dostawa węgla ekogroszek w sezonie grzewczym 2018/2019 do kotłowni Zamawiającego tj. dla Urzędu Gminy Zbiczno, hali sportowo - widowiskowej w Zbicznie, GOKSiR w Zbicznie, GOPS w Zbicznie, Zespołu Szkół w Pokrzydowie i Zespołu Szkół w Zbicznie" Szczegóły
6 2018-08-13 14:17:23 Zarządzenie nr 302/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 254/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 kwietnia 2018 roku Szczegóły
7 2018-08-13 14:15:03 Zarządzenie nr 301/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2018 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji Szczegóły
8 2018-08-10 08:46:28 Ogłoszenie nr 409/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2018 roku - Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. "Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zbiczno, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości" Szczegóły
9 2018-08-09 21:05:44 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w dniu 10.08.2018 r. Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu 14.08.2018 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Zbiczno. Tematem posiedzenia będą sprawy organizacyjne Zespołu Szkół… Szczegóły
10 2018-08-09 10:07:06 Zarządzenie nr 297/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone wniosku konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2018 Szczegóły
11 2018-08-09 09:32:11 Zarządzenie nr 294/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia oceny ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dla zamówienia pn. "Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Zbiczno ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości Szczegóły
12 2018-08-09 09:25:57 Zarządzenie nr 274/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia „Dobry Start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przekazaniu świadczenia Szczegóły
13 2018-08-09 09:24:09 Zarządzenie nr 273/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia "Dobry Start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przekazaniu świadczenia Szczegóły
14 2018-08-09 09:20:06 Zarządzenie nr 272/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia "Dobry Start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przekazywaniu świadczenia Szczegóły
15 2018-08-09 09:09:00 Ocena jakości wody w kąpielisku nad Jeziorem Bachotek przy Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku Szczegóły
16 2018-08-09 09:06:38 Ocena jakości wody w kąpielisku nad Jeziorem Bachotek w Ośrodku Wczasowym P.P.U.H. "STEPOL" w Bachotku, gm. Zbiczno Szczegóły
17 2018-08-08 13:03:54 Magdalena Golubska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
18 2018-08-08 12:59:48 Mariusz Chachulski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
19 2018-08-08 12:58:08 Andrzej Krukowicz - oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
20 2018-08-08 12:56:04 Sławomir Krzyżanowski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
21 2018-08-08 12:53:26 Katarzyna Ostrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
22 2018-08-08 12:46:56 Robert Tracz - oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
23 2018-08-08 12:44:32 Wojciech Nagórski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
24 2018-08-08 12:41:56 Mariola Marcinkowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
25 2018-08-08 12:38:44 Wioletta Ostrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
26 2018-08-08 12:36:49 Izabela Kessler-Fanslau - oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
27 2018-08-08 12:34:45 Mariusz Jakubowski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
28 2018-08-08 12:31:32 Tomasz Wiśniewski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
29 2018-08-08 12:27:09 Grzegorz Ostrowski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
30 2018-08-08 12:24:55 Janusz Sendzikowski – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 23 24 25 »