Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-03-22 15:05:39 Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 29 marca 2019 roku o godzinie 13.15 Szczegóły
2 2019-03-22 14:59:12 Informacja o posiedzeniach komisji Rady Gminy Zbiczno w marcu 2019 roku Informacja o posiedzeniach komisji Rady Gminy Zbiczno: 1. Komisja Oświaty - 26.03.2019 r., godz. 13.00 2. Komisja Rewizyjna - 26.03.2019 r., godz. 14.00 3. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska -… Szczegóły
3 2019-03-22 14:23:24 Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2018 rok Szczegóły
4 2019-03-22 14:17:33 Ogłoszenie nr 35/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 marca 2019 roku o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
5 2019-03-21 14:40:58 Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej stanowiącej integralną część sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Gminy Zbiczno Szczegóły
6 2019-03-21 13:55:39 Ogłoszenie nr 34/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia w miejscowości Zbiczno Szczegóły
7 2019-03-21 13:24:49 GKB18 - Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych Szczegóły
8 2019-03-21 12:36:00 Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie ustalające wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania Szczegóły
9 2019-03-21 12:23:38 NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA Zapraszamy do zapoznania się z warunkami otrzymania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania. Informacje dostępne są POD TYM LINKIEM Szczegóły
10 2019-03-21 12:11:46 Ogłoszenie nr 33/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2019 roku dotyczące naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania Szczegóły
11 2019-03-21 11:42:12 Ogłoszenie nr 32/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie adminisracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu piezo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1805C w miejscowości Zbiczno Szczegóły
12 2019-03-19 13:39:49 Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie Szczegóły
13 2019-03-18 21:39:05 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO dla zamówienia pn. "Zagospodarowanie terenu woków stawu w Pokrzydowie - budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej" Szczegóły
14 2019-03-18 15:25:33 Ogłoszenie nr 31/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 marca 2019 roku dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
15 2019-03-15 14:51:15 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
16 2019-03-15 14:46:18 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 marca 2019 roku o uprawnieniach osób niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców w zakresie dostępu do informacji w związku z udziałem w wyborach Szczegóły
17 2019-03-15 14:42:21 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 marca 2019 roku o możliwości składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlementu Europejskiego zarządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 26 maja 2019 roku Szczegóły
18 2019-03-15 14:19:10 Ogłoszenie nr 30/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2019 roku o wynikach postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych w Gminie Zbiczno w roku 2019 21.03.2019 r. treść dokumentu poprawiona przez pracownika merytorycznego. Szczegóły
19 2019-03-15 14:14:43 Ogłoszenie nr 29/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2019 roku o wynikach postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrony tradycji i dziedzictwa narodowego Szczegóły
20 2019-03-14 15:31:03 Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego pn. "Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Szczegóły
21 2019-03-14 15:23:20 Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2019 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji Szczegóły
22 2019-03-14 15:17:23 Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2019 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji Szczegóły
23 2019-03-14 15:14:24 Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 marca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019-2029 Szczegóły
24 2019-03-14 15:11:03 Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 marca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
25 2019-03-11 16:06:15 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszary województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa) a także o wydłużeniu terminu konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu Szczegóły
26 2019-03-11 15:58:39 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) ubiegających się o zatrudnienia na stanowisku REFERENTA w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie Szczegóły
27 2019-03-11 15:48:01 Ogłoszenie nr 28/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 marca 2019 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Szczegóły
28 2019-03-08 14:50:48 Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie odwołania i ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów Szczegóły
29 2019-03-08 14:31:37 Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
30 2019-03-08 13:10:36 Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących złożone wnioski konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2019 Szczegóły
« 1 2 3 4 34 35 36 »