Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-07-16 10:46:48 Skonsolidowany Bilans jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Zbiczno sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku Szczegóły
2 2019-07-16 10:26:03 Protokół nr X/2019 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 r. Szczegóły
3 2019-07-12 12:35:30 Ogłoszenie nr 68/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 lipca 2019 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. "Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do szkół na terenie gminy Zbiczno w roku szkolnym 2019 / 2020 i 2020 / 2021 w formie zakupu biletów miesięcznych" Szczegóły
4 2019-07-12 12:31:42 Ogłoszenie nr 67/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lipca 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV, budowie linii kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz z przebudową istniejącej sieci kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działki nr 168/27 w miejscowości Zbiczno Szczegóły
5 2019-07-09 11:02:05 Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 - 2029 Szczegóły
6 2019-07-09 10:57:57 Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
7 2019-07-08 12:04:11 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Zbicznie nr 19 - Lista kandydatów na członków do Rady Powiatowej Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej w okręgu wyborczym nr 19 w Zbicznie Szczegóły
8 2019-07-05 13:40:35 Ogłoszenie nr 66/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 lipca 2019 r. o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Zbiczno. Szczegóły
9 2019-07-03 15:24:18 Ogłoszenie nr 65/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2019 r. o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Szczegóły
10 2019-07-03 15:19:03 Ogłoszenie nr 64/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Szczegóły
11 2019-07-03 15:13:15 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu "Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do szkół na terenie Gminy Zbiczno w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 w formie biletów miesięcznych" Szczegóły
12 2019-06-28 14:47:04 Ogłoszenie nr 63/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019 roku o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Zbiczno - traktorka Mitsubishi MT 285 z osprzętem Szczegóły
13 2019-06-28 14:41:00 Ogłoszenie nr 62/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019 roku - Wójt Gminy Zbiczno ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
14 2019-06-28 14:33:25 Ogłoszenie nr 61/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019 roku - Wykaz nieruchmości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Szczegóły
15 2019-06-28 13:13:46 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy na temat oceny bieżącej jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli przy Ośrodku Pod Sosnami nad Jeziorem Zbiczno w Zbicznie Szczegóły
16 2019-06-28 12:59:27 Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie Szczegóły
17 2019-06-28 07:56:00 Zarządzenie nr 68/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania składu komisji socjalnej Szczegóły
18 2019-06-28 07:47:34 Zarządzenie nr 67/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
19 2019-06-27 14:50:04 Ogłoszenie nr 60/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2019 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego na działkach nr 130/7 i 130/10 połozonych w miejscowości Pasieki, obręb geodezyjny Małki, gmina Bobrowo Szczegóły
20 2019-06-27 11:07:41 Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Zbicznie o pełnionych dyżurach w związku z wyborami do Rady Powiatowej Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej Szczegóły
21 2019-06-27 11:04:32 Informacja Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o powołaniu Okręgowej Komisji Wyborczej w Zbicznie do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej Szczegóły
22 2019-06-25 16:09:36 Ogłoszenie nr 59/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 czerwca 2019 roku o zmianie ogłoszenia nr 57/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Dowóz uczniów z zapewnieniem opieki do szkół na terenie gminy Zbiczno w roku szkolnym 2019 / 2020 i 2020 / 2021 w formie zakupu biletów miesięcznych" Uwaga zmiana treści dokumentacji przetargowej. Link do dokumentacji. Szczegóły
23 2019-06-25 12:12:44 Terminy wypłat świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie (obowiązujące od lipca do listopstopada 2019 roku) Szczegóły
24 2019-06-25 12:02:48 Ogłoszenie nr 58/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 czerwca 2019 roku - informacja o wyborze oferty dokonanej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację zamówienia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno" Szczegóły
25 2019-06-25 11:54:33 Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku Stanica Wodna Bachotek nad Jeziorem Bachotek w Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku Szczegóły
26 2019-06-25 11:52:05 Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku Stepol nad Jeziorem Bachotek w Ośrodku Wczasowym PPUH "Stepol" w Bachotku, gm. Zbiczno Szczegóły
27 2019-06-25 11:28:58 Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbiczno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku Szczegóły
28 2019-06-25 11:24:34 Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zbiczno Szczegóły
29 2019-06-25 11:12:12 Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody Szczegóły
30 2019-06-25 11:10:17 Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Szczegóły
« 1 2 3 4 43 44 45 »