Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-10-20 09:35:33 Informacja o dyżurach URZĘDNIKA WYBORCZEGO w sobotę 20 oraz w niedzielę 21 października 2018 roku Szczegóły
2 2018-10-20 09:33:17 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku o dyżurach Szczegóły
3 2018-10-19 14:26:27 Ogłoszenie nr 426/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 października 2018 r. dotyczące dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowania kosztów wymiany źródeł ogrzewania Szczegóły
4 2018-10-19 14:23:12 Zarządzenie nr 313/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia ustalającego wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania. Szczegóły
5 2018-10-12 13:49:35 Ogłoszenie nr 424/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 października 2018 roku w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
6 2018-10-12 13:44:54 Ogłoszenie nr 423/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 października 2018 roku dotyczące II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
7 2018-10-12 13:39:33 Ogłoszenie nr 422/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 października 2018 roku dotyczące II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
8 2018-10-11 10:54:12 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Cichem Szczegóły
9 2018-10-10 14:22:36 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie z dnia 4 października 2018 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zbiczno zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
10 2018-10-10 14:19:10 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie z dnia 4 października 2018 roku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Zbiczno zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
11 2018-10-08 12:36:00 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 4 w Cichem powołanej w celu przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
12 2018-10-08 12:33:09 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 4 w Cichem powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
13 2018-10-08 12:29:49 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 3 w Sumowie powołanej w celu przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
14 2018-10-08 12:27:10 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3 w Sumowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
15 2018-10-08 12:25:17 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 2 w Pokrzydowie powołanej w celu przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
16 2018-10-08 12:22:19 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 2 w Pokrzydowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
17 2018-10-08 12:15:06 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 1 w Zbicznie powołanej w celu przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
18 2018-10-08 11:51:39 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 1 w Zbicznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
19 2018-10-05 14:17:16 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pokrzydowie, gmina Zbiczno Szczegóły
20 2018-10-05 14:09:18 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zbicznie Szczegóły
21 2018-10-05 13:25:52 GKB017 - Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Szczegóły
22 2018-10-05 13:15:30 GKB016 - Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk w Gminie Zbiczno Szczegóły
23 2018-10-04 14:48:50 Zarządzenie nr 311/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
24 2018-10-02 14:17:54 Ogłoszenie nr 421/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 października 2018 r. - Szacowanie szkód w uprawach ziemniaków i buraków cukrowych Szczegóły
25 2018-10-01 17:31:10 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Rady Gminy Zbiczno w dniu 02.10.2018 r. Posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu 02.10.2018 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Zbiczno. Tematem posiedzenia będzie sprawa dotycząca porozumienia na realizację… Szczegóły
26 2018-10-01 17:23:56 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie z dnia 1 października 2018 roku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zbiczno zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
27 2018-10-01 16:53:28 Informacja Wójta Gminy Zbiczno o sporządzeniu spisu wyborców Szczegóły
28 2018-09-28 14:07:11 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie z dnia 28 września 2018 roku o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Zbicznie zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
29 2018-09-28 13:59:25 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
30 2018-09-28 11:27:03 Zarządzenie nr 310/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2018 roku w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Szczegóły
« 1 2 3 4 26 27 28 »