Zapraszamy do wzięcia udziału w uzupełniających konsultacjach Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016-2023

Program Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016-2023 został zaktualizowany w oparciu o nową podstawę prawną. Obecna wersja Programu została skorygowana zgodnie z zapisami następujących dokumentów: „Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” oraz na podstawie „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 stycznia 2018 r.

Weź udział w konsultacjach – kliknij na link

Informacje

Rejestr zmian