Zarządzenie nr 103/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 25 listopada 2019 roku przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno w 2020 roku”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian