Zarządzenie nr 135/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2019 rok

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian