Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zbiczno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian