Zarządzenie nr 240/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego

Wójt Gminy Zbiczno ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Zbiczno w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrony tradycji i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowej oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów w załączeniu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian