Zarzdzenie nr 31/2019 Wjta Gminy Zbiczno z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej złożone wnioski konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2019

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian