Zawiadomienie Starosty Brodnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 5.2018 (WB.6740.7.22.2018) polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian