Typ Data Tytuł
Artykuł 02.01.2020 Petycja od Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przesłana do Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 12 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 XVII Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2019 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Zbiczno – osiedle Caritas, droga na oczyszczalnię, droga w kierunku Cichego, Zarośle, Koń, Wysokie Brodno Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Zbiczno – centrum do szkoły, droga w kierunku Pokrzydowa, Ciche (od lasu do świetlicy), Karaś, Rytebłota Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Sumowo, Sumówko, Sosno, Godziszka, Tomki Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Pokrzydowo, Plebanka, Dołki, Szramowo Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Pokrzydowo Bachotek, droga w kierunku Jajkowa Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Gaj Grzmięca, Strzemiuszczek, Tęgowiec, Czystebłota, Staw, Zastawie, Lipowiec, Najmowo Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Ciche centrum, Robotno, Fitowo, Ładnówko, Grabiny, Rosochy, Głowin Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, miejscowości: Brzezinki, Żmijewo, Żmijewko, droga za CPN do Gniazdkowa Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Zarządzenie nr 108/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla zadań związanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Jak segregować odpady – ulotka informacyjna Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Informacja o godzinach urzędowania radcy prawnego Urzędy Gminy Zbiczno w dnu 2 stycznia 2020 roku Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Zarządzenie nr 107/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 grudnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 24.12.2019 Informacja dotyczącą sposobu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Artykuł 24.12.2019 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk do pobrania) – Załącznik do Uchwały Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 11.00 Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Ogłoszenie nr 113/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 grudnia 2019 roku dotyczące nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.12.2019 Ogłoszenie nr 112/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 grudnia 2019 roku dotyczące realizowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Zarządzenie nr 112/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Informacja o godzinach pracy Urzędu Gminy Zbiczno w dniach 24 i 31 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Informacja o godzinach pracy Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 18 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/115/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/114/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innymi nieruchomościami wykorzystywanymi na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/113/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/112/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/111/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/110/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świedczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchoności i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/109/2019 Rady Gm,iny Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły