Typ Data Tytuł
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/107/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/106/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Protokół nr XVI/2019 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Ogłoszenie nr 111/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 grudnia 2019 roku o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla osób wnioskujących o udzielenie informacji publicznej oraz składających petycje Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 28.11.2019 roku Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Odpowiedź Wójta Gminy Zbiczno Pani Magdaleny Golubskiej na wniosek Radnego Pana Sławomira Krzyżanowskiego z dnia 24.11.2019 roku Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Wniosek Pana Sławomira Krzyżanowskiego – Radnego Gminy Zbiczno i Sołtysa Sołectwa Żmijewko do Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24.11.2019 roku Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Wniosek Pana Sławomira Krzyżanowskiego – Radnego Gminy Zbiczno i Sołtysa Sołectwa Żmijewko do Przewodniczącego Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.11.2019 roku Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 106/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 grudnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 XVI Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 9 grudnia 2019 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 9 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 13.30 Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 6 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 4 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/105/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/104/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/103/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/102/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/101/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie opłaty targowej Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/100/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/99/2019 Rady Gminy Zbicznoz dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/98/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019-2029 Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/97/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Protokół nr XV/2019 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Program konopny Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – zaproszenie na spotkanie informacyjne w Kujawsko – Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w dniu 17.12.2019 roku w Minikowie Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Zarządzenie nr 105/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno położonych w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 2 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 2 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 2 grudnia 2019 roku Szczegóły