Typ Data Tytuł
Artykuł 04.11.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 5 listopada 2019 roku Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 roku Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 XIV Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 28 października 2019 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2019-2022, z perspektywą do roku 2026 Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018 / 2019 Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 Obwieszczenie Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zwołania II Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 Zarządzenie nr 99/2019 Wójta gminy Zbiczno z dnia 18 października 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Informacja dotycząca numerów telefonów komórkowych do pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Ogłoszenie nr 99/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 października 2019 roku o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 080224C Pokrzydowo – Mariany od km 0+000 do km 2+150″ Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno w dniu 25 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 25 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 25 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 24 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Zarządzenie nr 94/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 października 2019 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrażeniach na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Zaproszenie na XIV Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 28 października 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 13.30 Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 15 października 2019 roku – ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Obwieszczenie nr 98/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 października 2019 roku dotyczące terminów polowań zbiorowych organizowanych przez Wojskowe Koło Łowiecka „OSA” w Toruniu Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 października 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Obwieszczenie nr 97/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2019 roku dotyczące terminów polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie Pracowników MSZ w Warszawie Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 października 2019 roku zmieniające w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły i ośrodka, którym dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2019 roku w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie rozformowania formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Protokół nr XIII/2019 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 r. Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 4 z siedzibą w Świetlicy GOKSiR w Cichem pod adresem Ciche 26, 87-305 Zbiczno Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 3 z siedzibą w Świetlicy GOKSiR w Sumowie pod adresem Sumowo 24, 87-305 Zbiczno Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w Świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie pod adresem Pokrzydowo 32, 87-305 Zbiczno Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Świetlicy GOKSiR w Zbicznie pod adresem 87-305 Zbiczno 170 Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 października 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Zarządzenie nr 96/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 października 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły