Typ Data Tytuł
Artykuł 29.08.2019 Ogłoszenie nr 81/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2019 roku dotyczące ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 roku o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 roku o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 sierpnia 2019 roku dotycząca zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Zaproszenie na XII Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 30 sierpnia 2019 roku (piątek) o godzinie 13.00 Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Informacja Wójta Gminy Zbiczo z dnia 20 sierpnia 2019 roku o terminach przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 sierpnia 2019 roku o uprawnieniach osób niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno w dniu 27 sierpnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 27 sierpnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 27 sierpnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 27 sierpnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 26 sierpnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Ogłoszenie nr 80/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie przewodów istniejącej linii napowietrznej SN kV GPZ Jabłonowo – Nowe Miasto na działkach w obrębach geodezyjnych Ciche oraz Koń w miejscowości Ładnówko, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Zarządzenie nr 80/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie w czasie jego nieobecności Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Kampania informacyjna poświęcona segregacji odpadów – co i jak wyrzucać Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Kampanie informacyjne Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Program Ochrony Środowiska lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026 Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowym obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Ogłoszenie nr 79/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026″ Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Ogłoszenie nr 78/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 sierpnia 2019 roku – Informacja o wyborze oferty poprzedzonym zaproszeniem do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa węgla ekogroszek w okresie od 1 października 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku” Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 19 sierpnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro dla zamówienia pn.: „Sukcesywna dostawa węgla ekogroszek w okresie od 01.10.2019 r. do 30.04.2020 r.” Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Postanowienie Nr 90/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 12 sierpnia 2019 roku zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Zbiczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Ogłoszenie nr 77/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 080201C na działkach nr 84, 59, 104/1, 105 i 138 w miejscowości Ciche Szczegóły