Typ Data Tytuł
Artykuł 09.08.2019 Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku Stepol nad Jeziorem Bachotek w Ośrodku Wczasowym PPUH „Stepol” w Bachotku – informacja z dnia 1 sierpnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku Stanica Wodna Bachotek nad Jeziorem Bachotek w Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku – informacja z dnia 1 sierpnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Łabędź” w Brodnicy z/s Grzmięcy w sezonie 2019 / 2020 Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Uchwała nr XI/75/2019 rady Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę o opłacie miejscowej z dnia 18 czerwca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne), ubiegających się o stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Ogłoszenie nr 76/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postepowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV, budowie linii kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatoroweej 15/0,4 kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz z przebudową istniejącej sieci kablowej dla zasilania działki nr 168/27 w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Ogłoszenie nr 75/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzydowo na działkach nr 246 i 254 obręb geodezyjny Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Ogłoszenie nr 74/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 sierpnia 2019 roku o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Uchwała nr XI/74/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dna 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 05.08.2019 Gmina Zbiczno Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku (korekta) Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Zarządzenie nr 79/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Brodnickiego pod rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 lipca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Ogłoszenie nr 73/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche na działkach nr 84, 59, 138, 105 i 104/1 – obręb geodezyjny Ciche, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Protokół nr XI/2019 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 31.07.2019 XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 30 lipca 2019 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 30 lipca 2019 roku (wtorek) o godzinie 13.00 Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lipca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.07.2019 Ogłoszenie nr 71/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 lipca 2019 roku dotyczące otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Ocena bieżąca jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli nad Jeziorem Zbiczno w Ośrodku Wypoczynkowym Pod Sosnami Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Ocena bieżąca jakości wody w miejscu rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Sosno na potrzeby Ośrodka Caritas w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Ocena bieżąca jakości wody w miejscu rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Zbiczno w Ośrodku Wczasowym RYTEBŁOTA Resort & SPA Sp. z o.o. w miejscowości Rytebłota Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przyjęciu w dniu 24 czerwca 2019 roku uchwały Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. uchwały antysmogowej oraz możliwością zapoznania się z jej treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w trakcie opracowywania projektu uchwały Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Zarządzenie nr 76/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 lipca 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości w związku z Uchwałą Nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gnminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za II kwartał 2019 roku Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 10 lipca 2019 roku – ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ciche Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Ogłoszenie nr 70/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lipca 2019 roku o wswzczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w obrębie miejscowości Żmijewko elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową” Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Ogłoszenie nr 69/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lipca 2019 roku o naborze wniosków na badanie gleb rolniczych Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Gmina Zbiczno Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Gmina Zbiczno Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku Szczegóły