Typ Data Tytuł
Artykuł 04.06.2019 Co się zmieni w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Ogłoszenie nr 54/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 czerwca 2019 roku o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończeniu zbierania wszystkich dowodoów i materiałow w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie s postanowieniem SKO w Toruniu z dnia 12.02.2018 r. dla przedsięwzięcia „Rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego celem zwiększenia obsady tuczników do 84 DJPna działkach nr 130/7 i 130/10 w miejscowości Pasieki, obręb Małki, gmina Bobrowo” Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 29 maja 2019 roku o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Pokrzydowie, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 29 maja 2019 roku o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Ogłoszenie nr 53/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 maja 2019 roku o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Zbiczno za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Ogłoszenie nr ZUK.021.1.1.2019 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie taryf za wodę i ścieki Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Zarządzenie nr 8/2019 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie w sprawie ustalenia cen strefowych wywozu nieczystości płynnych Mercedesem Asenizacyjnym Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Ogłoszenie nr 52/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2019 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko” Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Zarządzenie Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w sprawie ustalenia ceny za wprowadzanie nieczystości ciekłych do punktu zlewnego w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2018 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 IX Sesja Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.05.2019 Urszula Pomianowska – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.05.2019 Hanna Steckowska – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.05.2019 Barbara Góralska – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.05.2019 Jarosław Hartka – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.05.2019 Robert Schuetz – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.05.2019 Maria Lubczyńska – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 29.05.2019 Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 maja 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 28.05.2019 Ogłoszenie nr 51/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 roku o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.05.2019 Informacja z otwarcia ofert złozonych w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrazonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dla zamówienia pn. „Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku” Szczegóły
Artykuł 28.05.2019 Ogłoszenie nr 50/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 maja 2019 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 3 MW na działce nr 132 położonej w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 24.05.2019 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Cichem powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego o rozpoczęciu pracy komisji w dniu 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 24.05.2019 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Sumowie powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego o rozpoczęciu pracy komisji w dniu 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 24.05.2019 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Pokrzydowie powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego o rozpoczęciu pracy komisji w dniu 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 24.05.2019 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Zbicznie powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego o rozpoczęciu pracy komisji w dniu 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 24.05.2019 Informacja o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Pokrzydowie Szczegóły
Artykuł 24.05.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 27 maja 2019 roku Szczegóły