Typ Data Tytuł
Artykuł 17.05.2019 Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Sumowie w Wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Pokrzydowie w Wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zbicznie w Wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno w dniu 17.05.2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Ogłoszenie nr 48/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 maja 2019 roku – Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbiczno za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Ogłoszenie nr 47/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 maja 2019 roku o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Zbiczno – traktorka Mitsubishi MT285 wraz z osprzętem Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Wykaz podmiotów posiadających koncesje na opróżnienie zbiorników bezodpływowych Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 17 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 Ogłoszenie nr 46/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 maja 2019 roku o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 Zarządzenie nr 53/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie sprzedaży traktorka Mitsubishi MT 285 wraz z osprzętem Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 Ogłoszenie nr 45/2019 Wójta Gmi ny Zbiczno z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi na działkach nr 423, 424, 425 i 438 położonych w miejscowości Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 kwietnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Bilans jednostki budżetowej – Urzędu Gminy Zbiczno na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Informacja dodatkowa Urzędu Gminy Zbiczno sporządzona na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Zestawienie zmian w funduszu jednostki – Urząd Gminy Zbiczno na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Rachunek zysków i strat jednostki – Urzędu Gminy Zbiczno sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Bilans jednostki budżetowej – Zespołu Szkół w Zbicznie na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Informacja dodatkowa Zespołu Szkół w Zbicznie sporządzona na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Zestawienie zmian w funduszu jednostki – Zespołu Szkół w Zbicznie na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Rachunek zysków i strat jednostki – Zespołu Szkół w Zbicznie sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Informacja dodatkowa Zespołu Szkół w Pokrzydowie sporządzona na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Bilans jednostki budżetowej – Zespołu Szkół w Pokrzydowie na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Zestawienie zmian w funduszu jednostki – Zespołu Szkół w Pokrzydowie na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Rachunek zysków i strat jednostki – Zespołu Szkół w Pokrzydowie sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Zestawienie zmian w funduszu jednostki – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie sporządzone na dzień 31.12.2018 roku Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Wyciąg danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie sporządzony na dzień 31.12.2018 roku Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Informacja dodatkowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie sporządzona na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły