Typ Data Tytuł
Artykuł 28.08.2018 Obwieszczenie Starosty Brodnickiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku dotyczące okręgów wyborczych, ich numerów i granic, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 29.08.2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w dniu 29.08.2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Ogłoszenie nr 414/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 sierpnia 2018 roku – Uzupełniające konsultacje społeczne projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023″ Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Rady Gminy Zbiczno w dniu 28.08.2018 r. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.08.2018 OSW01 – Dowóz ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły, ośrodka Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Informacja z oceny ofert realizowanej w wyniku zapytania ofertowego nr IN.271.1.2018 na dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie systemu zarządzania obradami Rady Gminy Zbiczno; dostawę, montaż i uruchomienie zestawu urządzeń umożliwiających realizację transmisji audio – video z obrad do sieci Internet – system oparty o jedną kamerę szybkoobrotową Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Ocena bieżąca jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli nad Jeziorem Zbiczno w Ośrodku Wczasowym RYTEBŁOTA RESORT & SPA Sp. z o.o. w miejscowości Rytebłota 2, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Ogłoszenie nr 412/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 sierpnia 2018 roku o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Zarządzenie nr 300/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 Zarządzenie nr 304/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 Zarządzenie nr 303/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie systemu zarządzania obradami Rady Gminy Zbiczno oraz dostawę, montaż i uruchomienie zestawu urządzeń umożliwiających realizację transmisji audio – video z obrad do sieci Internet Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Ogłoszenie nr 411/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2018 roku o wynikach postępowania konkursowego Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Ogłoszenie nr 410/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 sierpnia 2018 roku – Informacja o wyborze oferty w zaproiszeniu do składania ofert w postępowaniu owartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Sukcesywna dostawa węgla ekogroszek w sezonie grzewczym 2018/2019 do kotłowni Zamawiającego tj. dla Urzędu Gminy Zbiczno, hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie, GOKSiR w Zbicznie, GOPS w Zbicznie, Zespołu Szkół w Pokrzydowie i Zespołu Szkół w Zbicznie” Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Zarządzenie nr 302/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 254/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 kwietnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Zarządzenie nr 301/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2018 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Ogłoszenie nr 409/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2018 roku – Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zbiczno, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości” Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w dniu 10.08.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie nr 297/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone wniosku konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie nr 294/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia oceny ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dla zamówienia pn. „Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Zbiczno ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie nr 274/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia „Dobry Start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przekazaniu świadczenia Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie nr 273/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia „Dobry Start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przekazaniu świadczenia Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie nr 272/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia „Dobry Start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przekazywaniu świadczenia Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Ocena jakości wody w kąpielisku nad Jeziorem Bachotek przy Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Ocena jakości wody w kąpielisku nad Jeziorem Bachotek w Ośrodku Wczasowym P.P.U.H. „STEPOL” w Bachotku, gm. Zbiczno Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.08.2018 Magdalena Golubska – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.08.2018 Mariusz Chachulski – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.08.2018 Andrzej Krukowicz – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.08.2018 Sławomir Krzyżanowski – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły