Typ Data Tytuł
Artykuł 15.06.2020 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 16 czerwca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 roku o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Zarządzenie nr 155/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno położonych w miejscowości Sumówko Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Ogłoszenie nr 151/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 czerwca 2020 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół w Zbicznie” Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 12 czerwca 2020 roku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych w gminie Zbiczno w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 Zarządzenie nr 153/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 czerwca 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie dotycząca składania wniosków w nowym okresie zasiłkowym 2020 / 2021 Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 10 czerwca 2020 roku o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 10 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Informacja dotycząca terminu przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 czerwca 2020 roku dotycząca zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców ujętych w rejestrze Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn.: „Wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół w Zbicznie” Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 28.05.2020 roku stwierdzająca przydatność wody do spożycia z badań laboratoryjnych próbki wody w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody z wodociągu publicznego w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 28.05.2020 roku stwierdzająca przydatność wody do spożycia z badań laboratoryjnych próbki wody w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody z wodociągu publicznego w Pokrzydowie Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Petycja w interesie publicznym do Rady Gminy i Wójta Gminy Zbiczno (wpłynęła w dniu 31.05.2020 roku) w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Wniosek osoby fizycznej do Rady Gminy i Wójta Gminy Zbiczno (wpłynął w dniu 24.05.2020 r.) o przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Petycja w interesie publicznym do Rady Gminy Zbiczno (wpłynęła w dniu 03.04.2020 roku) w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego – wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Petycja złożona za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Brodnickiego do Wójta Gminy Zbiczno (wpłynęła w dniu 06.02.2020 roku) w sprawie zakazu dystrybucji, sprzedaży oraz używania fajerwerków na terenie powiatu brodnickiego przez cały rok Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Ogłoszenie nr 150/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 czerwca 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Zarządzenie nr 151/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2020 roku zmieniające Uchwałę nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Uchwała nr XXII/155/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Uchwała nr XXII/154/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zbiczno w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Uchwała nr XXII/153/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie określenia sezony kąpielowego na terenie Gminy Zbiczno w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Uchwała nr XXII/152/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków na terenie gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Uchwała nr XXII/151/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Uchwała nr XXII/150/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Protokół nr XXII/2020 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Informacja o zasadach funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie od 1 czerwca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Wniosek grupy Radnych Gminy Zbiczno o wykonanie projektów ścieżek pieszo – rowerowych na odcinkach Zbiczno – Ciche, Zbiczno – Pokrzydowo, Zbiczno – Sumowo – Najmowo Szczegóły