Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 24.05.2017 ORG04 – Potwierdzanie profili zaufanych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.05.2017 POD01 – Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.05.2017 ORG01 – Współpraca z organizacjami pozarządowymi Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.05.2017 GKB14 – Wnioskowanie o zmianę w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.05.2017 GKB13 – Wydawanie decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.05.2017 GKB12 – Wydanie wypisów lub wyrysów z planów miejscowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.05.2017 GKB11 – Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.05.2017 GKB10 – Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.05.2017 GKB09 – Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Szczegóły
Artykuł 23.05.2017 Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 23.05.2017 Ogłoszenie nr 238/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 maja 2017 r. dotyczące wszczęcia na wniosek Gminy Zbiczno postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 26/9, 141, 152, 165 i 166 w miejscowości Najmowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 23.05.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 26.05.2017 Szczegóły
Artykuł 23.05.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich w dniu 25.05.2017 r. Szczegóły
Artykuł 23.05.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia w dniu 23.05.2017 r. Szczegóły
Artykuł 23.05.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 22.05.2017 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.05.2017 Tomasz Wiśniewski – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.05.2017 Robert Tracz – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.05.2017 Janusz Sendzikowski – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.05.2017 Grzegorz Ostrowski – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.05.2017 Wioletta Ostrowska – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.05.2017 Katarzyna Ostrowska – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.05.2017 Wojciech Nagórski – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.05.2017 Mariola Marcinkowska – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.05.2017 Sławomir Krzyżanowski – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.05.2017 Andrzej Krukowicz – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.05.2017 Izabela Karolina Kessler Fanslau – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.05.2017 Mariusz Jakubowski – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.05.2017 Jarosław Hartka – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.05.2017 Mariusz Chachulski – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.05.2017 Hanna Steckowska – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły