Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 23.05.2017 Robert Schuetz – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.05.2017 Halina Murlik – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.05.2017 Maria Lubczyńska – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.05.2017 Barbara Kopańska – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.05.2017 Katarzyna Kwiatkowska – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.05.2017 Hanna Laskowska – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2017 Marzena Kłosińska – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2017 Grażyna Golubska – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2017 Ewa Gniewek – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2017 Ewelina Bernyś – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2017 Marosz Andrzejczak – oświadczenie majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zarządzenie nr 159/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zarządzenie nr 157/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zarządzenie nr 156/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zarządzenie nr 155/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zarządzenie nr 154/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zarządzenie nr 153/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zarządzenie nr 152/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 kwietnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zarządzenie nr 151/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zarządzenie nr 150/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 kwietnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 127/2016 Wójta Gminy Zbiczno w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Zbiczno Systemu Elektronicznej Obsługi Spraw i Dokumentów MDOK Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zarządzenie nr 149/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 marca 2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Ogłoszenie nr 237/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 maja 2017 r. o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29.01.2004 r. PZP na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C w miejscowości Ładnówko” Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Ogłoszenie nr 235/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Ogłoszenie nr 234/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Ogłoszenie nr 232/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 maja 2017 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.05.2017 Ogłoszenie Nr 233/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 maja 2017 r. dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2025 Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Budżet Gminy Zbiczno na 2017 r. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.04.2017 GKB08 – Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.04.2017 GKB07 – Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi Szczegóły