Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 27.04.2017 GKB06 – Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.04.2017 GKB05 – Wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi gminnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.04.2017 GKB04 – Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.04.2017 Mariusz Chachulski – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.04.2017 Katarzyna Ostrowska – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.04.2017 GKB03 – Wycinka drzew i krzewów przez osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.04.2017 GKB02 – Podział nieruchomości Szczegóły
Artykuł 21.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno dla działki nr 255/4 położonej w miejscowości Bachotek. Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Obwieszczenie nr 193/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 stycznia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Dyżury radnych – kadencja 2014 – 2018 Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w dniu 21 kwietnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Protokoły z Sesji Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 27.01.2017 r. Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Kadencja 2014 – 2018 Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Skład Rady Gminy Zbiczno – kadencja 2014 – 2018 Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Zbiczno dotycząca ochrony danych osobowych (obowiązująca do dnia 24.05.2018 roku) Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Zarządzenie Nr 144/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkusów ofert na wykonywania zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2017 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji. Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Ogłoszenie nr 230/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 kwietnia 2017 roku o przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.04.2017 GKB01 – Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.04.2017 Barbara Kopańska – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.04.2017 Halina Murlik – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.04.2017 Robert Schuetz – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.04.2017 Maria Lubczyńska – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Hanna Steckowska – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Magdalena Golubska – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Izabela Karolina Kessler Fanslau – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Grzegorz Ostrowski – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Jarosław Hartka – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły