Typ Data Tytuł
Artykuł 07.05.2020 Deklaracja dostępności Szczegóły
Artykuł 06.05.2020 Ogłoszenie nr 144/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 maja 2020 roku dotyczące podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Zbiczno w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zbiczno w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 05.05.2020 Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 05.05.2020 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za I kwartał 2020 roku Szczegóły
Artykuł 05.05.2020 Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 04.05.2020 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 5 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 04.05.2020 Zarządzenie nr 146/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dofinansowania z budżetu Gminy Zbiczno do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 04.05.2020 Ogłoszenie nr 143/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 maja 2020 roku o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku restauracji z salą konsumpcyjną o część hotelową wraz ze strefą odnowy biologicznej i basenem na działkach nr: 7158/10 i 7158/11 położonych w miejscowości Zbiczno, obręb geodezyjny Zbiczno, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Zarządzenie nr 145/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia ograniczeń w działaniach informacyjnych wierzyciela oraz podejmowaniu czynności wszczynających postępowanie egzekucyjne Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Zespół Szkół w Pokrzydowie – sprawozdania finansowe za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Zespół Szkół w Zbicznie – sprawozdania finansowe za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 XXI Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2020 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 23.04.2020 roku stwierdzająca przydatność wody do spożycia z badań laboratoryjnych próbki wody w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody z wodociągu publicznego w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Uchwała Nr 2/S/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zbiczno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Zbiczno sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 Zarządzenie nr 144/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 kwietnia 2020 roku zmieniające zarządzenie ustalające wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 Informacja prasowa – ZUS zwróci nadpłacone składki za marzec Szczegóły
Artykuł 27.04.2020 Zarządzenie nr 140/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 kwietnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2020 Zarządzenie nr 142/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ogrzewania Szczegóły
Artykuł 23.04.2020 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 23 kwietnia 2020 roku Szczegóły
Artykuł 22.04.2020 Zaproszenie na XXI Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 24 kwietnia 2020 roku (piątek) o godzinie 13.30 Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol” dla osób doświadczających przemocy w rodzinie Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Lista psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej gotowych udzielić bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Postanowienie nr 18/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 20.04.2020 Ogłoszenie nr 142/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 kwietnia 2020 roku dotyczące naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania Szczegóły
Artykuł 20.04.2020 Zawiadomienie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 kwietnia 2020 roku o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 20.04.2020 Zarządzenie nr 141/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania Szczegóły
Artykuł 20.04.2020 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 16.04.2020 roku stwierdzająca przydatność wody do spożycia z badań laboratoryjnych próbki wody w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody z wodociągu publicznego w Cichem Szczegóły
Artykuł 20.04.2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 roku o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 17.04.2020 KORNIK OSTROZĘBNY ATAKUJE – CHROŃMY NASZE LASY (ulotka informacyjna Lasów Państwowych) Szczegóły