Emisja obligacji komunalnych

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.04.2019 Uchwała nr 3/O/2019 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Zbiczno Szczegóły