Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.05.2020 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Zarządzenie nr 130/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2020 roku i ustalenia wysokości przyznanej dotacji Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Zarządzenie nr 129/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2020 roku i ustalenia wysokości przyznanej dotacji Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Ogłoszenie nr 131/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku o wynikach postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Ogłoszenie nr 130/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku o wynikach postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych w Gminie Zbiczno w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Ogłoszenie nr 123/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie naboru członków do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji przez organizacje pozarządowej oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Ogłoszenie nr 122/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie naboru członków do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowe przez organizacje pozarządowej i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Wzory dokumentów dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Zarządzenie nr 117/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Zarządzenie nr 116/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2020 zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Ogłoszenie nr 30/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2019 roku o wynikach postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych w Gminie Zbiczno w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Ogłoszenie nr 29/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2019 roku o wynikach postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrony tradycji i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 08.03.2019 Zarzdzenie nr 31/2019 Wjta Gminy Zbiczno z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej złożone wnioski konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Ogłoszenie nr 22/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie naboru członków komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru ofert w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych przez organizacje pozarządowe oraz inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Ogłoszenie nr 21/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie naboru członków komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru ofert w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii ojczyzny, regionu, ochrony tradycji i dziedzictwa narodowego prze organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 02.11.2018 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Zarządzenie nr 310/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2018 roku w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Ogłoszenie nr 411/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2018 roku o wynikach postępowania konkursowego Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Zarządzenie nr 301/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2018 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zarządzenie nr 285/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Ogłoszenie nr 390/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie naboru członków do komisji konkursowej na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Zarządzenie nr 252/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2018 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Ogłoszenie nr 361/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2018 roku o wynikach postępowania konkursowego Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Zarządzenie nr 247/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Zarządzenie nr 245/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2018 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji Szczegóły