obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.09.2020 Zarządzenie nr 175/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 września 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 31.08.2020 Zarządzenie nr 173/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom / opiekunom prawnym kosztów przewodu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców / opiekunów prawnych Szczegóły
Artykuł 27.08.2020 Zarządzenie nr 172/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na najem na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno położonej w Pokrzydowie Szczegóły
Artykuł 24.08.2020 Zarządzenie nr 171/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 sierpnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 12.08.2020 Zarządzenie nr 169/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Bon turystyczny – uwaga na oszustów! Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Zarządzenie nr 167/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lipca 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 03.08.2020 Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił wniosek o postojowe dla zleceniobiorców Szczegóły
Artykuł 03.08.2020 Dyżur telefoniczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie bonu turystycznego Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Informacja Koła łowieckiego „Łabędź” dotycząca możliwości składania wniosków o szacowanie szkód rolniczych Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Zarządzenie nr 168/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zadania pn. „Dowóz uczniów z terenu Gminy Zbiczno do placówek oświatowych” Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Dane teleadresowe pracowników Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za I półrocze 2020 roku Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Zarządzenie nr 166/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lipca 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 109/2020 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Zbiczno w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 Powszechny Spis Rolny – informacje praktyczne Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 Ruszyła infolinia Polskiego Bonu Turystycznego Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 Uczeń i student dorabia do renty rodzinnej – zasady, limity Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 Już niebawem bon turystyczny będzie dostępny na PUE ZUS Szczegóły
Artykuł 17.07.2020 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy na temat realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim” Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Zarządzenie nr 164/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lipca 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 172/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Zarządzenie nr 162/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lipca 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 14.07.2020 Zarządzenie nr 163/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Zarządzenie nr 161/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Zarządzenie nr 160/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Zarządzenie nr 158/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Informacja o webinarium przedstawiającym możliwości uzyskania wsparcia finansowego związanego z gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19 Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Informacja o braku konieczności składania kolejnego wniosku o „500+” Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gminy Zbiczno sporządzony na dzień 31.12.2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Terminy wypłaty świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie – obowiązujące od lipca do listopada 2020 roku Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 28.05.2020 roku stwierdzająca przydatność wody do spożycia z badań laboratoryjnych próbki wody w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody z wodociągu publicznego w Zbicznie (miejsce poboru próbki: Żmijewko, Zbiczno) Szczegóły