obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.11.2018 Zarządzenie nr 268/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Zarządzenie nr 267/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale lub budynki mieszkalne oraz lokale socjalne Szczegóły
Artykuł 15.11.2018 Zarządzenie nr 266/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 215/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Zarządzenie nr 320/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia w dniu 20 listopada 2018 roku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Zbiczno oznaczonych nr działek 193/1, 193/2 położonych w miejscowości Sumówko Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Zarządzenie nr 316/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia w dniu 15 listopada 2018 roku przetargu publicznego nieograniczonego ustnego na dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność gminy Zbiczno położonych w Sumówku Szczegóły
Artykuł 02.11.2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie powołanej w celu przeprowadzenia ponownych wyborów na wójta zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 roku o dyżurach Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Informacja o godzinach pracy Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 31 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Zarządzenie nr 315/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 października 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno oznaczonej numerem działki 286/3 o powierzchni 2,7509 ha położonej w miejscowości Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno od początku roku do dnia 30 września 2018 roku Szczegóły
Artykuł 24.10.2018 Wyjaśnienia Pani Magdaleny Golubskiej – Przewodniczącej Rady Gminy Zbiczno dotyczące złożonego oświadczenia majątkowego z dnia 22 marca 2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 24.10.2018 Zarządzenie nr 314/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 października 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 24.10.2018 Zarządzenie nr 312/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 października 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Ogłoszenie nr 426/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 października 2018 r. dotyczące dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowania kosztów wymiany źródeł ogrzewania Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Zarządzenie nr 313/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia ustalającego wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Zarządzenie nr 311/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Ogłoszenie nr 421/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 października 2018 r. – Szacowanie szkód w uprawach ziemniaków i buraków cukrowych Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Ogłoszenie nr 420/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 r. o II ustnym nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 26.09.2018 Zarządzenie nr 309/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 września 2018 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 26.09.2018 Zarządzenie nr 308/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 września 2018 roku w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Zbiczno, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Uchwała nr 10/I/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 września 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zbiczno informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbiczno za I półrocze 2018 roku Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Zarządzenie nr 307/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 września 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Artykuł 06.09.2018 Zarządzenie Nr 306/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2010 Szczegóły
Artykuł 05.09.2018 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Ogłoszenie nr 413/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Zarządzenie Nr 305/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie. Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Ocena bieżąca jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli nad Jeziorem Zbiczno w Ośrodku Wczasowym RYTEBŁOTA RESORT & SPA Sp. z o.o. w miejscowości Rytebłota 2, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Zarządzenie nr 300/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 Zarządzenie nr 304/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 Zarządzenie nr 303/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Zarządzenie nr 302/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 254/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 kwietnia 2018 roku Szczegóły